EhB
Bij- en nascholing

Workshop ste(a)mkit voor leerkrachten wetenschappen 19-20

In deze workshop worden leerkrachten wetenschappen opgeleid om hun scholieren wetenschappelijke geletterdheid bij te brengen. Niet alleen kennis, maar ook de handelingen om aan onderzoekend leren te doen worden aangeleerd.

Concreet is het doel van de workshop om met een minimum aan professionele apparatuur microben te kweken, te identificeren en te vernietigen zodanig dat dit mogelijk is in een klaslokaal.

Er zullen steriele voedingsbodems aangemaakt worden met huis-,tuin- en keukenmiddelen en met zogenaamde ready-made poeders. Daarna zullen deze platen gebruikt worden om zelf micro-organismen op te groeien; deze micro-organismen komen van bvb. GSM – door middel van een swab- bemonsterde oppervlakte. Vervolgens worden de beënte platen in de broedstoof geplaatst.

Bijkomend zal er gedemonstreerd worden hoe de groeiplaten op een veilige manier kunnen worden vernietigd en zullen er enkel Do-It-Yourself apparaten voor biologisch onderzoek worden voorgesteld.

Attest

Attest van deelname.

Programma

De workshop zal tweemaal georganiseerd worden, respectievelijk  in het eerste en tweede semester  in het Open Biolabo Brussel – Erasmushogeschool Brussel, Laarbeeklaan 121 – 1090 Brussel.

Op volgende woensdagnamiddagen van 14u tot 17u: 13 november 2019 en 25 maart 2020.

Locatie

Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Kosten

het inschrijvingsgeld bedraagt 50 euro + 15 euro voor de materialen (per persoon).

Vereiste voorkennis

Leerkracht wetenschappen.

Inschrijven

Inschrijven doe je hier. Na je inschrijving zal je een factuur ontvangen.

Deel dit