urban storytelling
Postgraduaat

Urban & social storytelling 21-22

Een postgraduaat op het lijf geschreven van professionals met een hart voor Brussel. Dit postgraduaat onderscheidt zich van andere opleidingen in storytelling door de focus te leggen op Social en Urban. Beide termen worden binnen het postgraduaat dubbel gebruikt.

Urban slaat enerzijds op de stad – en bij uitbreiding de eigen omgeving - die we binnen de opleiding gebruiken als decor en als bron van informatie. Anderzijds staat het ook voor de urban lifestyle, de student leert om alleen te werken in verschillende omstandigheden. 
Social slaat zowel op sociale media, als op het sociale: de mens als bron en als publiek voor je verhaal.

Aan het eind van dit postgraduaat kan de deelnemer:

 • Zich een beeld vormen van verschillende manieren van storytelling
 • De onderdelen herkennen die je nodig hebt om een verhaal te vertellen
 • Zich een beeld vormen van verschillende vertelstructuren
 • Een basis storyboard maken
 • Een idee omzetten naar een verhaal met structuur
 • Een verhaal pitchen en de waarde ervan inschatten
 • De kracht van verschillende media inschatten
 • Bepalen wat het beste kanaal is om een bepaald verhaal te vertellen
 • Een community uitbouwen
 • Bepalen wat de juiste content is om een bepaald publiek te bereiken
 • Een format uitwerken om een verhaal sterker te maken
   
 • De eigen omgeving en bij uitbreiding elke omgeving gebruiken als decor van verhalen
 • Verhalen zoeken in de stad en de eigen omgeving en die omgeving ook zien als bron van verhalen
 • Aanvoelen of iemand een interessant verhaal te vertellen heeft
 • In een team of groep de verhalen van mensen naar boven halen
 • Verhalen zoeken in een bestuursomgeving
 • Mensen helpen om hun verhaal te vertellen
 • Diversiteit herkennen en erkennen
 • Rekening houden met diversiteit bij het plannen en uitwerken van verhalen
   
 • Een analyse maken van verschillende audioproducties
 • Compacte audiofragmenten maken voor sociale media of een website
 • Een idee omzetten in een eenvoudige podcast of audioverhaal
 • Geluid opnemen met de smartphone
 • Geluid monteren op een laptop
 • Inschatten waar de grenzen van het eigen kunnen liggen en met kennis van zaken overleggen met externe partners die meer complexe audioproducties aanbieden.
   
 • De terminologie begrijpen die gebruikt wordt binnen videoproductie
 • Een idee omzetten in een storyboard voor een eenvoudige video
 • Werken als een digital nomad
 • Video opnemen met de smartphone
 • Video monteren op een laptop
 • Een korte, eenvoudige video maken voor sociale media of het web
 • Inschatten waar de grenzen van het eigen kunnen liggen en met kennis van zaken overleggen met externe partners die meer complexe video aanbieden.
   
 • Een digital story uittekenen
 • Een content management system gebruiken (Wordpress)
 • Een digital story opbouwen in WordPress
 • Inschatten wat de beste tools en elementen zijn om een digitaal verhaal te versterken
 • Eenvoudige interactieve elementen bouwen om een digitaal verhaal gedeeltelijk te vertellen of onderdelen van een digitaal verhaal te versterken
 • Video en audio integreren in een verhaal

Doelgroep

De primaire doelgroep van het postgraduaat zijn young professionals die de nood voelen aan extra vorming op het vlak van storytelling. Bij steeds meer communicatiediensten en marketing professionals groeit de nood aan praktische kennis van basistechnieken storytelling, vooral met het oog op online communicatie en sociale media.
De secundaire doelgroep zijn studenten die net afgestudeerd zijn in een opleiding bachelor of master 
journalistiek, communicatie of marketing en die sterker willen worden op het gebied van storytelling.

Programma

Deze opleiding start in september 2021.

De opleiding loopt over alle donderdagen van het eerste semester, in principe van 9 tot 17 uur. 
Daarnaast zijn er ook asynchrone digitale lessen.
Parallel met de hoor- en werkcolleges op de campus loopt doorheen de opleiding een online inspiratieparcours. 
De zes opleidingsonderdelen staan voor 20 studiepunten. De facultatieve stage van zes tot tien weken staat voor 7 studiepunten. 
Er zijn geen examens, binnen elk opleidingsonderdelen moet de student een werkstuk maken. Aan het eind van de stage maakt de student een stageverslag. Meer informatie staat in het overzicht van de opleidingsonderdelen.
De opleiding wordt gegeven in de Campus Kanal van de EhB, Slotstraat 28, 1000 Brussel.

Wat?

Het postgraduaat Urban & Social storytelling bestaat uit zes opleidingsonderdelen. Die modules bestaan uit hoor- en werkcolleges, gastlezingen, masterclasses, praktische oefeningen en projecten. Een deel van de colleges is digitaal beschikbaar voor zelfstudie. De student kan de verschillende opdrachten - binnen de deadline - op eigen tempo afwerken, er wordt zowel fysieke als digitale ondersteuning voorzien. Bij elk opleidingsonderdeel hoort een evaluatie. Er is een optionele stage. Het postgraduaat onderscheidt zich van andere opleidingen in storytelling door de focus te leggen op Social en Urban. Beide termen worden binnen het postgraduaat dubbel gebruikt. 

Urban slaat enerzijds op de stad – en bij uitbreiding de eigen omgeving - die we binnen de opleiding gebruiken als decor en als bron van informatie.Anderzijds staat Urban ook voor de urban lifestyle, de student leert om alleen te werken in verschillende omstandigheden. 
Social slaat zowel op sociale media, als op het sociale: de mens als bron en als publiek voor je verhaal.

Waarom: De nood aan verhalenvertellers groeit constant. Vooral mensen die een verhaal kunnen vertellen vanuit hun eigen perceptie van de omgeving en die het verhaal van andere mensen kunnen brengen zijn zeer gegeerd.
Het Postgraduaat Urban & Social storytelling leert de studenten de principes en technieken om als solist verhalenverteller aan de slag te gaan. De student leert ook in te schatten waar de grens van het eigen kunnen ligt en weet waar en hoe externe hulp kan worden ingeschakeld.

Locatie

Campus Kanal

Slotstraat 28
1000 Brussel

Kosten

Het inschrijvingsgeld bedraagt 2.150 euro met stage, 1.950 euro zonder stage.

Vereiste voorkennis

Minstens een graduaatsdiploma om te starten.
Geen bepaalde voorkennis nodig.

Inschrijven

Inschrijven kan je hier vanaf 26 juni 2021.

Nog vragen?

Stuur een mailtje naar Guy Delforge

Deel dit