continuing education
Bij- en nascholing

Training: vaardiger met groepen - 16 mei 2022

De ene groep is de andere niet. Als je werkt met groepen, merk je vaak op dat de ene groep goed aan elkaar hangt en veel verwezenlijkt, terwijl je in een andere groep moet trekken en sleuren om met de groep aan de slag te gaan. Meer van hetzelfde doen lijkt dan niet het beste advies. 

Maar wat heeft een groep dan precies nodig en hoe kan jij dat bieden? Als jij vaak werkt met groepen en impact wil hebben op de groep zodat die veilig en goed  functioneert, dan heb je best notie van groepsdynamica;

In deze training krijg je meer inzicht in hoe groepen functioneren en evolueren en hoe je jouw aanpak, jouw leiderschap hierop kan afstemmen. Zo leer je preventief werken en handig inspelen op groepsdynamische processen.
We werken aan de hand van theoretische modellen, maar focussen vooral op de praktijk. Via praktische oefeningen, teasers en tools om met groepen aan de slag te gaan onderzoek je eje eigen patronen en ontwikkel je nieuwe strategieën. Er is ook ruimte voor specifieke vragen en moeilijkheden. 

Na de training keer je terug naar je groep met concrete methodieken op zak. Bijvoorbeeld verschillende vormen van kennismaking, manieren om spanning in de groep te ontmijnen, en te werken aan een goed functionerende groep.

Doelstelling: 

  • Deelnemers krijgen inzicht in hoe groepen ontwikkelen, nl. de verschillende groepsfasen die alle groepen doormaken.
  • Deelnemers krijgen inzicht in leiderschapsstijlen die passen bij een bepaalde groepsfase. 
  • Deelnemers krijgen tools aangereikt om preventief te werken in groepen met als doe een positieve groepsdynamiek en zo weinig mogelijk problemen. 
  • Deelnemers analyseren de eigen groepen waar ze nu mee werken en formuleren concrete acties die ze kunnen ondernemen om de groep beter te doen functioneren.
  • Deelnemers verkennen concrete methodieken om te investeren in een goed functionerende groep. 

Doelgroep

Mensen die met groepen werken: Leerkrachten, mensen in bedrijven die een groep aansturen, gidsen of reisleiders op reis, hoofdverpleegkundigen in de zorg, mensen in de culturele of educatieve sector die met een groep kort of langdurig aan de slag gaan.  

Tijdstip

Maandag 16 mei 2022.

Prijs + attest

Het inschrijvingsgeld bedraagt 140 euro.

Na inschrijving ontvang je een factuur.  Meer info over betalingsvoorwaarden vind je hier.

Achteraf krijg je een attest van deelname.

Locatie

Campus Diest
Boudewijnvest 3
3290 Diest

Hoe je je inschrijft

Inschrijven kan je hier.

Sara Van Dycke

Lector, master in de educatieve studies en leerkracht lager onderwijs.

Sara Van Dycke, lector Erasmushogeschool Brussel, is master in de educatieve studies en leerkracht lager onderwijs. Ze was achtereenvolgens werkzaam in het lager onderwijs, in het volwassenenonderwijs en werkt nu als lerarenopleider voor secundair en lager onderwijs. Ze doceert er o.a. communicatie, inclusief onderwijs en differentiatie, groepsmanagement en drama. Ze coacht al jaren volwassenen in hun ontwikkeling als leerkracht. Naast haar job in het onderwijs is Sara ook actief als consulent voor toerisme Vlaanderen waar ze werkt als trainingsacteur bij communicatietrainingen en trainingen op maat aanbiedt, voornamelijk gericht op communicatie en presentatie. In haar vrije tijd maakt ze theater voor kinderen of speelt ze improvisatietheater. In haar actieve en speelse trainingen met de nodige diepgang brengt Sara mensen samen om op veilige wijze hun comfortzone te verlaten en zich verder te ontplooien. 

Locatie

Campus Diest

Boudewijnvest 3
3290 Diest

Nog vragen?

Stuur een mailtje naar Sara Van Dycke

Deel dit