improvisatievaardigheden
Bij- en nascholing

Training: Improvisatievaardigheden 24 feb 2022

Soms lopen dingen anders dan je had gepland. Je krijgt een antwoord, waarbij je met je mond vol tanden staat. Situaties waarbij je het gevoel hebt de controle of het overzicht kwijt te zijn. Gebeurtenissen die je vooropgestelde plan doen wijzigen. Dit kan soms veel energie vreten. Leren wat jouw eerste reacties zijn op veranderingen en hoe je die effectiever kan maken, maakt jou handiger om in te spelen op het onverwachte.
 

  Inhoud
  Tijdens deze training leer je omgaan met onverwachte situaties, leer je veranderingen in je voorbereiding of plan aanvaarden en constructief ombuigen, leer je inspelen op verrassende reacties van mensen,…  

  We werken via een hele reeks oefeningen uit de wereld van het improvisatietheater. Dit wordt speels opgebouwd met aandacht voor iedereens veiligheid. Deze werkvormen kan je als leerkracht, opvoeder, educatief medewerker meteen meenemen naar je praktijk met groepen.  

  We houden je daarbij ook een spiegel voor opdat je duurzaam zou leren, en gaan op zoek naar concrete handvaten waardoor jij sterker in je schoenen staat in een steeds veranderende context.  

  Doelstelling

  • Deelnemers onderzoeken hun eigen gewoontes en patronen in communicatieve situaties.
  • Deelnemers stappen uit hun comfortzone en durven eigen ideeën loslaten. 
  • Deelnemers improviseren korte scènes binnen een veilige opbouw.
  • Deelnemers ontdekken speelse improvisatiewerkvormen om meteen toe te passen in een (educatieve) werkcontext.

  Doelgroep

  • Leerkrachten, opvoeders, animatoren, trainers, iedereen die met groepen werkt en zichzelf speels wil uitdagen om uit zijn comfortzone te komen 
  • Brede educatieve sector 

  Tijdstip

  Donderdag 24 februari 2022.

  Prijs + attest

  Het inschrijvingsgeld bedraagt 140 euro.

  Na inschrijving ontvang je een factuur.  Meer info over betalingsvoorwaarden vind je hier.

  Achteraf krijg je een attest van deelname.

  Locatie

  Campus Kanal
  Slotstraat 28
  1000 Brussel

  of

  Campus Bloemenhof
  Zespenningenstraat 70
  1000 Brussel

  Hoe je je inschrijft

  Inschrijven kan je hier vanaf 26 juni 2021.

  Locatie

  Campus Kanal

  Slotstraat 28
  1000 Brussel

  of

  Campus Bloemenhof

  Zespenningenstraat 70
  1000 Brussel

  Sara Van Dycke

  Lector, master in de educatieve studies en leerkracht lager onderwijs.

  Sara Van Dycke, lector Erasmushogeschool Brussel, is master in de educatieve studies en leerkracht lager onderwijs. Ze was achtereenvolgens werkzaam in het lager onderwijs, in het volwassenenonderwijs en werkt nu als lerarenopleider voor secundair en lager onderwijs. Ze doceert er o.a. communicatie, inclusief onderwijs en differentiatie, groepsmanagement en drama. Ze coacht al jaren volwassenen in hun ontwikkeling als leerkracht. Naast haar job in het onderwijs is Sara ook actief als consulent voor toerisme Vlaanderen waar ze werkt als trainingsacteur bij communicatietrainingen en trainingen op maat aanbiedt, voornamelijk gericht op communicatie en presentatie. In haar vrije tijd maakt ze theater voor kinderen of speelt ze improvisatietheater. In haar actieve en speelse trainingen met de nodige diepgang brengt Sara mensen samen om op veilige wijze hun comfortzone te verlaten en zich verder te ontplooien. 

  Nog vragen?

  Stuur een mailtje naar Sara Van Dycke

  Deel dit