communicatie in moeilijke situaties
Bij- en nascholing

Train­ing: Com­mu­ni­catie in moeil­ijke sit­u­aties — Brus­sel 22 – 23

In het samenwerken met mensen kom je af en toe moeilijke situaties tegen waarover je iemand wil aanspreken. Het voeren van dat gesprek is vaak cruciaal voor een verdere positieve relatie en sfeer. Hoe geef je iemand negatieve feedback? Hoe maak je duidelijk dat iemand teveel ruimte inneemt tijdens een vergadering? Hoe ga je om met iemand die je onderbreekt of het niet met je eens is? Hoe reageer je op grensoverschrijdend (racistisch, agressief) of erg emotioneel gedrag?  

De meeste mensen vinden dat moeilijk. En terecht, want allerlei emoties en gedachten beïnvloeden deze gesprekken. Tijdens deze training krijg je meer handvaten om sterker in je schoenen te staan om in moeilijke situaties op een constructieve, verbindende manier te communiceren.

Inhoud  
We werken voor deze training met een trainingsacteur. We zorgen eerst voor een veilige situatie in de groep, we vertrekken van jullie ervaringen om een aantal eenvoudige modellen toe te lichten. Daarna oefenen we allerlei concrete situaties met de trainingsacteur. Deze methodiek leent zich erg goed om de communicatieve vaardigheden die je nodig hebt ook daadwerkelijk te oefenen in een veilige context.   

Doelstelling

  • Deelnemers krijgen inzicht in de verschillende manieren om te reageren op ongewenst gedrag.
  • Deelnemers krijgen tools aangereikt om op een constructieve en verbindende manier negatieve feedback te geven.
  • Deelnemers onderzoeken eigen gedachten en emoties in communicatief moeilijke situaties.
  • Deelnemers oefenen gespreksvaardigheden in praktijksimulaties ahv eigen casussen met een trainingsacteur.
  • Deelnemers analyseren faciliterende of belemmerende communicatiestrategieën in de praktijksimulaties. 

Doelgroep

Voor leidinggevenden in:
•    onderwijs : als leerkracht, directie, administratie..
•    bedrijfsleven: teamleader in een bedrijf, afdelingshoofd, coördinator
•    zorgsector:  hoofd van team verpleegkundigen/zorgkundigen/artsen/…
•    toeristische sector: reisleider, gids, ...

Tijdstip

9 maart 2023

Prijs + attest

Het inschrijvingsgeld bedraagt 195 euro.

Na inschrijving ontvang je een factuur.  Meer info over betalingsvoorwaarden vind je hier.

Achteraf krijg je een attest van deelname.

Locatie

Campus Kanal
Slotstraat 28
1000 Brussel

of

Campus Bloemenhof
Zespenningenstraat 70
1000 Brussel

Hoe je je inschrijft

Inschrijven kan je hier vanaf 25 juni 2022.

Sarah Auwerx

Lector, master in de pedagogische wetenschappen.

Sarah Auwerx, lector Erasmushogeschool Brussel, is master in de pedagogische wetenschappen. Ze was achtereenvolgens werkzaam in de integratiesector (Huis van het Nederlands) en in het secundair en volwassenenonderwijs en werkt nu als lerarenopleider voor secundair onderwijs en als lesgever in de opleiding gids-reisleider. Ze geeft les in o.a. communicatie, didactiek, klasmanagement, vertel-en improvisatietechnieken. Ze begeleidt stages, en verschillende schoolprojecten zoals buddy. 
Daarnaast is Sarah ook actief als consulent voor toerisme Vlaanderen waar ze trainingen op maat aanbiedt en gidsenwerkingen ondersteunt in communicatie en presentatie.
Met deze expertise slaagt Sarah erin op korte tijd een veilige groep te creëren waarin mensen zich laten uitdagen om te leren. Ze vertrekt telkens van de bagage, ervaringen en kennis die volwassenen al hebben en bouwt daarop verder. 
 

Sara Van Dycke

Lector, master in de educatieve studies en leerkracht lager onderwijs.

Sara Van Dycke, lector Erasmushogeschool Brussel, is master in de educatieve studies en leerkracht lager onderwijs. Ze was achtereenvolgens werkzaam in het lager onderwijs, in het volwassenenonderwijs en werkt nu als lerarenopleider voor secundair en lager onderwijs. Ze doceert er o.a. communicatie, inclusief onderwijs en differentiatie, groepsmanagement en drama. Ze coacht al jaren volwassenen in hun ontwikkeling als leerkracht. Naast haar job in het onderwijs is Sara ook actief als consulent voor toerisme Vlaanderen waar ze werkt als trainingsacteur bij communicatietrainingen en trainingen op maat aanbiedt, voornamelijk gericht op communicatie en presentatie. In haar vrije tijd maakt ze theater voor kinderen of speelt ze improvisatietheater. In haar actieve en speelse trainingen met de nodige diepgang brengt Sara mensen samen om op veilige wijze hun comfortzone te verlaten en zich verder te ontplooien. 

Locatie

Campus Kanal

Slotstraat 28
1000 Brussel

of

Campus Bloemenhof

Zespenningenstraat 70
1000 Brussel

Contact

Campus Kanal

Slotstraat 28
1000 Brussel

of

Campus Bloemenhof

Zespenningenstraat 70
1000 Brussel

Contactpersonen:

Sarah Auwerx

of

Sara Van Dycke