EhB
Bij- en nascholing

Tik Tak in de opvang of kleuterklas 18-19

Je opleiding in details

Het Tik-Tak-spel is een muzisch bewegingsspel dat tracht alle zintuigen te prikkelen en dat naargelang een bepaald thema kan worden toegepast in de opvang, peuter- en/of kleuterklas. Het spel werkt bovendien taalstimulerend en is ideaal voor een multiculturele context waar taalachterstand wordt opgemerkt. Tijdens deze navorming worden de pedagogische kenmerken van het televisieprogramma, alsook de principes van de Tik Tak-spelmethode uiteengezet. Vervolgens worden praktische richtlijnen  en tips aangereikt voor het ontwikkelen van een eigen Tik Tak-moment dat afgestemd is op het thematische werken binnen de hedendaagse didactiek. 

Wie deze workshop al volgende kan zich aansluiten bij deel 2: 'Word een Tik Tak-ambassadeur'. Hierin leer je om zelf Tik Tak-workshops te geven aan je collega's of medewerkers. 

 

Doelgroepen

  • leraren kleuteronderwijs
  • leraren in spe kleuteronderwijs
  • lerarenopleiders
  • pedagogisch adivseurs
  • pedagogisch begeleiders
  • pedagogische wetenschappers
  • professionals in de kinderopvang
  • professionals in de vrijetijdssector

Tijdstip

vrijdag 26 oktober 2018
van 9u00 tot 12u00

Prijs + attest 

50 euro per deelnemer. Na inschrijving ontvang je een factuur. Meer info over betalingsvoorwaarden vind je hier

Achteraf krijg je een attest van deelname (enkel bij aanwezigheid). 

Locatie

Campus Jette
Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Hoe je je inschrijft

Inschrijven doe je hier

Locatie

Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Nog vragen?

Voor inhoudelijke vragen:
Ilse Ghekiere - Docent

Voor praktische vragen:
Sofie Van Ackeleyen

Contactformulier EhB+