continuing education
Bij- en nascholing

Tik Tak als muzisch bewegingsspel in de kleuterklas of de opvang 20-21

Je opleiding in details

Het Tik Tak-spel is een muzisch bewegingsspel dat tracht alle zintuigen te prikkelen. Overigens werkt het spel taal-stimulerend en is ideaal voor een multiculturele context waar taalachterstand wordt opgemerkt.

Tik Tak is weer helemaal terug. Eén van de langstlopende onafgebroken televisieprogramma’s komt terug met een nieuwe reeks. Maar ook in de kleuterklas en kinderopvang is Tik Tak al jaren populair.  Door de typische niet-talige animatie zorgt Tik Tak voor een magisch belevingsmoment voor ieder kind. Tijdens deze workshop krijg je een beeld over de idee achter Tik Tak en hoe dit past binnen de ontwikkeling van het jonge kind, komen er demonstraties aan bod en wordt er uitgelegd hoe je een Tik Tak moment opbouwt en introduceert in de eigen klas of groep. 

Doelgroepen

  • Leraren kleuteronderwijs
  • Leraren in spe kleuteronderwijs
  • Lerarenopleiders
  • Pedagogisch adviseurs/begeleiders
  • Pedagogische wetenschappers
  • Kinderopvang

Tijdstip

april 2021
 

Prijs + attest 

60 euro per deelnemer. Na inschrijving ontvang je een factuur. Meer info over betalingsvoorwaarden vind je hier

Achteraf krijg je een attest van deelname (enkel bij aanwezigheid). 

Locatie

Campus Kanal
Slotstraat 28
1000 Brussel

Hoe je je inschrijft

Inschrijven kan je hier vanaf 27.06.2020. 

Locatie

Campus Kanal

Slotstraat 28
1000 Brussel

Nog vragen?

Voor inhoudelijke vragen:
Sofie Van Ackeleyen - docent

Voor praktische vragen:
Lina Kestemont

Contactformulier EhB+

Deel dit