EhB
Bij- en nascholing

Taalstrategieën...ook tijdens de wetenschapslessen 19-20

Je opleiding in details

Ook al gemerkt dat leerlingen het vakjargon niet juist gebruiken, of dat ze de instructietaal niet lijken te begrijpen? Deze navorming staat daarom stil bij taalgericht vakonderwijs (TVO). Vanuit de drie pijlers van TVO –  context, interactie en taalsteun – krijg je uitleg en concrete voorbeelden. Ook bekijken we hoe leerlingen de leesstrategieën binnen wetenschapslessen kunnen toepassen, zoals ze dit geleerd hebben bij het vak Nederlands. Kortom, deze navorming geeft je tal van inzichten en concrete voorbeelden, waarmee je zelf aan de slag kunt in je eigen wetenschapslessen.

Doelgroepen

  • Leraren van de 3 graden
  • Leraren in spe (studenten) 
  • Directies 
  • CLB-medewerkers
  • Lerarenopleiders
  • Mentoren
  • Pedagogisch adviseurs/begeleiders
  • Pedagogisch coaches
  • Andere, namelijk…

Tijdstip

7 november 2019
van 09u00 tot 12u00

Prijs + attest 

50 euro per deelnemer. Na inschrijving ontvang je een factuur. Meer info over betalingsvoorwaarden vind je hier

Achteraf krijg je een attest van deelname (enkel bij aanwezigheid). 

Locatie

Campus Jette
Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Hoe je je inschrijft

Inschrijven doe je hier

Locatie

Campus Kanal

Slotstraat 28

1000 Brussel

Nog vragen?

Voor inhoudelijke vragen:
Anja Decoster

Voor praktische vragen:
Michiel Van de Weerd

Contactformulier EhB+

Deel dit