EhB
Bij- en nascholing

Taalontwikkeling in de klas: een praktijkgerichte benadering 19-20

Je opleiding in details

Als je spreekt over taalontwikkelend lesgeven dan heb je het over kwaliteitsvol lesgeven. Dit is zo voor de dagelijkse lespraktijk in elke klas. Deze methodiek  is extra belangrijk in een meertalige of anderstalige context. Vanuit onze praktijkervaring in de Brusselse grootstedelijke context willen we een aantal ervaringen delen en de bestaande methodes inzake CLIL en immersieonderwijs uitdiepen. We hanteren een aanpak met verschillende lesgevers waarbij we elk een andere onderwijstaal hanteren om de praktijk te benaderen (Nederlands en Frans). Op die manier behandelen we activerende werkvormen en concrete toepassingen binnen de verschillende onderwijstalen. Daarnaast gaan we dieper in op praktijkvoorbeelden uit onderwijsvakken in de verschillende doeltalen.

Inhoud:

  • Taalontwikkelend lesgeven: basis en good practices
  • Link met CLIL en immersie
  • Anderstalige en meertalige contexten: case-studies

Doelgroepen

  • leraren lager onderwijs
  • directies lager onderwijs
  • lerarenopleiders
  • pedagogisch adviseurs/begeleiders
  • pedagogisch coaches

Tijdstip

donderdag 2 april 2020
van 9u00 tot 12u00

Deze navorming zal niet doorgaan op het geplande tijdstip!

Prijs + attest 

50 euro per deelnemer. Na inschrijving ontvang je een factuur. Meer info over betalingsvoorwaarden vind je hier

Achteraf krijg je een attest van deelname (enkel bij aanwezigheid). 

Locatie

Campus Kanal
Slotstraat 28
1000 Brussel

Hoe je je inschrijft

Inschrijven doe je hier

Locatie

Campus Kanal

Slotstraat 28
1000 Brussel

Nog vragen?

Deel dit