Syndicaal Werk
Graduaat (HBO5)

Syndicaal Werk

De opleiding syndicaal werk wordt op twee jaar afgebouwd. Wil je nog voor het volledige traject inschrijven, dan heb je niet meer de garantie dat je de opleiding volledig zal kunnen afronden. Informeer je zeker bij de trajectbegeleider over de mogelijkheden.

De graduaatsopleiding Syndicaal Werk brengt je heel wat toepasbare kennis en praktische vaardigheden bij. We focussen op het arbeidsrecht, het sociaal zekerheidsrecht en de werkloosheidsreglementering, maar ook zaken als onderhandelingstechnieken, communicatie en informatica komen uitgebreid aan bod. Actuele syndicale en maatschappelijke problemen verliezen we uiteraard niet uit het oog. Ben je delegee,vakbondsmedewerker of administratief medewerker, dan kun je met akkoord van je instantie of op eigen initiatief de opleiding volgen.

Toelatingsvoorwaarden

Je moet minstens 18 jaar zijn. Heb je geen diploma secundair onderwijs, dan kun je na het slagen in een toelatingsproef toch starten.

Inkanteling HBO5

Je hebt het ongetwijfeld al gehoord: vanaf september 2019 worden HBO5-opleidingen (met uitzondering van Verpleegkunde) graduaatsopleidingen en zal je als graduaatsstudent les volgen aan de hogeschool (en dus niet meer bij een CVO). Wat verandert er voor jou? Lees meer op deze pagina.

Aan de slag bij de vakbond

De opleiding Syndicaal Werk bereidt je voor op de job van vakbondsmedewerker of -afgevaardigde. Het is een job met meerdere aspecten: onderhandelen met werkgevers, vertegenwoordigingswerk op verschillende niveaus, sociaal- juridisch advies verlenen aan werknemers, opzetten en coördineren van syndicale acties, vorming en sensibiliseren van werknemers, signaleren van problemen aan beleidsinstanties ...

Vervolgtrajecten

Binnen het samenwerkingsverband HBO5 Erasmus kun je met je diploma HBO5 Syndicaal werk vrijstellingen aanvragen voor 86 studiepunten van het werktraject van de professionele bachelor Sociaal Werk van de Erasmushogeschool Brussel.

We bieden de opleiding (1060 lestijden) overdag in Brussel aan. Naast een modeltraject is ook een individueel traject op maat mogelijk.

Sociaal werk

Deze pijler omvat algemene modules gelinkt aan sociaal werk zoals menselijk gedrag en sociale wetgeving, organisatiebeleid, methodische vorming en leer- en praktijkbegeleiding.

Syndicaal werker

In deze pijler wordt specifiek op het syndicale werkveld ingegaan. Na een oriëntatie op beroep en werkveld, krijg je modules over recht en beleid en ook methodologische professionalisering.

Keuzemodules

Je kiest 2 modules uit de drie mogelijke keuzes. Keuze 1 omvat specifieke thema’s over syndicale dienstverlening, syndicaal vormingswerk en een actueel thema van sociaal werk. De tweede keuze, recht en beleid, gaat dieper in op arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht (uitdieping), leidinggeven, financieel beheer ... De derde keuzemodule behandelt methoden en vaardigheden waarin je leert onderhandelen en bemiddelen, mediatraining, syndicale communicatie, ICT ...

Lessenrooster

In het lessenrooster vind je de planning van de ingerichte modules in 2017-18.

De lessen gaan door in Brussel, op de campus van CVO Coovi, E. Grysonlaan 1, te 1070 Anderlecht in gebouw 5.

Op CVO COOVI:
  • Zaterdag 20 januari 2018, 9u- 12u
  • Zondag 29 april 2018, 11u - 17u

Waar inschrijven?

De opleiding Syndicaal werk is een samenwerking tussen CVO Coovi en de Erasmushogeschool Brussel. De inschrijvingen vinden plaats op Campus Coovi, E. Gryzonlaan 1-1070 Anderlecht (zie openingsuren).

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld is wettelijk vastgesteld op € 1,50 per lestijd. Je kan dus zelf berekenen, aan de hand van het aantal lestijden van de modules die je wenst te volgen, hoeveel je zal moeten betalen. Het totaal is per semester begrensd op maximum € 300. Naast het inschrijvingsgeld is er ook nog de kost voor het gebruik van het digitaal onderwijsplatform, Smartschool.

Ben je zelfstandige of wil je werkgever je opleiding betalen? Informeer je bij je werkgever ook of je een deel van je opleiding kan betalen met de kmo-portefeuille van de Vlaamse Overheid. Lees alles na op www.kmo-portefeuille.be.

Ben je werknemer, dan loont het zeker de moeite om na te gaan of je gebruik kunt maken van opleidingscheques van de Vlaamse Gemeenschap. Je mag nog niet in het bezit zijn van een diploma hoger onderwijs. Informeer ook of je in aanmerking komt voor een extra tegemoetkoming. Verdere voorwaarden vind je op www.vdab.be/opleidingscheques.

Check ook of je als werknemer een beroep kunt doen op educatief verlof of vormingsverlof: www.werk.belgie.be

Wat breng je mee bij inschrijving?

  • je identiteitskaart
  • kopie van je diploma secundair onderwijs. Beschik je niet over een diploma secundair onderwijs, geen probleem. Je kan ook een toelatingsproef afleggen vóór de start van de opleiding. 
  • attesten voor aanvraag van vrijstelling van modules. Het aanvraagformulier vind je in het handboek voor vrijstellingen.
  • attest voor vrijstelling van betaling (VDAB, OCMW, mindervaliditeit)
  • bankkaart en eventueel opleidingscheques om de betaling te regelen; we aanvaarden geen cash, overschrijving of creditcards.
Deel dit