Syndicaal Werk
Graduaat (HBO5)

Syndicaal Werk

Deze opleiding wordt vanaf 2021 niet meer door EhB aangeboden.  Informeer je zeker bij de trajectbegeleider over de mogelijkheden.

De graduaatsopleiding Syndicaal Werk brengt je heel wat toepasbare kennis en praktische vaardigheden bij. We focussen op het arbeidsrecht, het sociaal zekerheidsrecht en de werkloosheidsreglementering, maar ook zaken als onderhandelingstechnieken, communicatie en informatica komen uitgebreid aan bod. Actuele syndicale en maatschappelijke problemen verliezen we uiteraard niet uit het oog. Ben je delegee,vakbondsmedewerker of administratief medewerker, dan kun je met akkoord van je instantie of op eigen initiatief de opleiding volgen.

Toelatingsvoorwaarden

Deze opleiding wordt vanaf 2021 niet meer door EhB aangeboden.

Aan de slag bij de vakbond

De opleiding Syndicaal Werk bereidt je voor op de job van vakbondsmedewerker of -afgevaardigde. Het is een job met meerdere aspecten: onderhandelen met werkgevers, vertegenwoordigingswerk op verschillende niveaus, sociaal- juridisch advies verlenen aan werknemers, opzetten en coördineren van syndicale acties, vorming en sensibiliseren van werknemers, signaleren van problemen aan beleidsinstanties ...

Vervolgtrajecten

Binnen het samenwerkingsverband HBO5 Erasmus kun je met je diploma HBO5 Syndicaal werk vrijstellingen aanvragen voor 86 studiepunten van het werktraject van de professionele bachelor Sociaal Werk van de Erasmushogeschool Brussel.

Deze opleiding wordt helaas niet meer aangeboden vanaf 2021.

Sociaal werk

Deze pijler omvat algemene modules gelinkt aan sociaal werk zoals menselijk gedrag en sociale wetgeving, organisatiebeleid, methodische vorming en leer- en praktijkbegeleiding.

Syndicaal werker

In deze pijler wordt specifiek op het syndicale werkveld ingegaan. Na een oriëntatie op beroep en werkveld, krijg je modules over recht en beleid en ook methodologische professionalisering.

Keuzemodules

Je kiest 2 modules uit de drie mogelijke keuzes. Keuze 1 omvat specifieke thema’s over syndicale dienstverlening, syndicaal vormingswerk en een actueel thema van sociaal werk. De tweede keuze, recht en beleid, gaat dieper in op arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht (uitdieping), leidinggeven, financieel beheer ... De derde keuzemodule behandelt methoden en vaardigheden waarin je leert onderhandelen en bemiddelen, mediatraining, syndicale communicatie, ICT ...

Lessenrooster

In het lessenrooster vind je de planning van de ingerichte modules in 2017-18.

De lessen gaan door in Brussel, op de campus van CVO Coovi, E. Grysonlaan 1, te 1070 Anderlecht in gebouw 5.

 

Waar inschrijven?

Deze opleiding wordt helaas niet meer aangeboden vanaf 2021.

Deel dit