EhB
Bij- en nascholing

Symposium forensische verpleegkunde 19-20

Momenteel werken de hulpdiensten tijdens crisis- en rampsituaties via monodisciplinaire interventieplannen en kennen zij onvoldoende elkaars werking.

Zonder in het vaarwater van de rampengeneeskunde te willen treden kan dit symposium een schakel worden tussen de hulpdiensten waarbij discipline 2 (D2 = medische diensten) centraal staat. Vanuit het medisch perspectief kan gekeken worden naar de andere hulpdiensten en de forensische verpleegkundige kan hier een schakelrol gaan spelen en het medisch team aanvullen gezien zijn ruimere kennis over de werking van de andere disciplines; Brandweer (D1), Politie (D3), Logistiek (D4 = Civiele Bescherming en Defensie).

Dit symposium kan worden beschouwd als een eerste stap naar de mogelijke uitbouw van een volwaardig postgraduaat in navolging van de uitdovende banaba-opleidingen.

Deze navorming wordt georganiseerd in samenwerking met de dienst spoedgevallen van het UZ Brussel, de politiezone Zennevallei, de brandweerzone Vlaams-Brabant West en het Rode Kruis Halle.

Het symposium zal bestaan uit 2 op zich staande dagen. Dag 1 zal zich toespitsen op volgende topics; Forensische verpleegkunde, quid? – Crime scene management – Zelfredzaamheid: run, hide or fight – workshop crime scene afstapping en workshop zelfredzaamheid. Dag 2 zal handelen over Noodplanning & DirOps – Medisch Interventieplan (MIP) – MEDIVAC bij tactisch incident – workshops rond het March protocol en Bleeding Control.

Attest

Men ontvangt een attest 'nascholing forensische verpleegkunde'.

Programma

Deze 2-daagse navorming zal plaatsvinden in het tweede semester AJ 2019-2020.

Locatie

Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Kosten

80 euro voor 1 dag, 130 euro voor beide dagen - inclusief lunch en koffiepauzes.

Vereiste voorkennis

Deze navorming richt zich tot verpleegkundigen en andere hulpverleners betrokken bij de prehospitaalzorg die zich verder wensen te verdiepen in het thema van interdisciplinaire interventies in crisis- en rampsituaties.

Inschrijven

Inschrijven doe je hier.  Na je inschrijving zal je een factuur ontvangen.

Deel dit