continuing education
Bij- en nascholing

Symposium forensische verpleegkunde 19-20

Interesse in deze opleiding?

Momenteel werken de hulpdiensten tijdens crisis- en rampsituaties via monodisciplinaire interventieplannen en kennen zij onvoldoende elkaars werking.

Zonder in het vaarwater van de rampengeneeskunde te willen treden kan dit symposium een schakel worden tussen de hulpdiensten waarbij discipline 2 (D2 = medische diensten) centraal staat. Vanuit het medisch perspectief kan gekeken worden naar de andere hulpdiensten en de forensische verpleegkundige kan hier een schakelrol gaan spelen en het medisch team aanvullen gezien zijn ruimere kennis over de werking van de andere disciplines; Brandweer (D1), Politie (D3), Logistiek (D4 = Civiele Bescherming en Defensie).

Dit symposium kan worden beschouwd als een eerste stap naar de mogelijke uitbouw van een volwaardig postgraduaat in navolging van de uitdovende banaba-opleidingen.

Deze navorming wordt georganiseerd in samenwerking met de dienst spoedgevallen van het UZ Brussel, het Labo technische & wetenschappelijke politie van de federale politie Oost-Vlaanderen en de politiezone Zennevallei.

Volgende topics kan u verwachten;

  • De rol van justitie bij forensisch onderzoek. Het belang van het medisch beroepsgeheim ondanks crime scene of terreur. Spreker: André Vandoren - em. advocaat-generaal, voormalig hoofd van het OCAD.
  • Crime Scene Management van een eenvoudig crimineel feit tot AMOK en terreur. Wat verwachten de politionele diensten van de medische diensten? Spreker: Steve Delporte - Hoofdinspecteur Labo, Federale Politie Oost-Vlaanderen.
  • Zelfredzaamheid: Run - Hide – Fight. Spreker: Ives Vouts  - Hoofdinspecteur en teamcoach Recherche Politiezone Zennevallei.
  • De uitdagingen voor het MIP - Medisch Interventie Plan - bij een crime scene en bij terreur. Spreker: Prof. dr. Ives Hubloue - Diensthoofd Spoedgevallen UZ Brussel.

Attest

Men ontvangt een attest 'nascholing forensische verpleegkunde'.

Programma

Deze navorming is verplaatst naar september 2020.  Exacte datum is nog niet gekend.

Locatie

Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Kosten

80 euro - inclusief lunch en koffiepauzes.

Vereiste voorkennis

Deze navorming richt zich tot verpleegkundigen en andere hulpverleners betrokken bij de prehospitaalzorg die zich verder wensen te verdiepen in het thema van interdisciplinaire interventies in crisis- en rampsituaties.

Inschrijven

Inschrijven doe je hier.  Na je inschrijving zal je een factuur ontvangen.

Deel dit