Tekst
Bij- en nascholing

Referentieverpleegkundige in de zorginfectiebeheersing

Maatschappelijk is de problematiek van “de multiresistente bacterie” erg actueel. In alle geledingen van de gezondheidszorg wordt, met de focus op een veilige en kwalitatieve zorgverlening, steeds meer aandacht besteed aan ziekenhuishygiëne. Infectiepreventie, preventie van kruisinfecties, beheersing van infecties en infectieoverdracht wordt meer en meer prioriteit, niet alleen binnen de ziekenhuizen maar ook in de woon– en zorgsector. Daarom wordt in de verzorgingsinstellingen (ziekenhuizen, woon– en zorgcentra en psychiatri-sche instellingen) ook steeds meer met referentieverpleegkundigen zorginfectiebeheersing gewerkt.

Het inschakelen van referentieverpleegkundigen als contactpersonen tussen de verpleegeenheid en het team ziekenhuishygiëne is in reeds veel ziekenhuizen een feit en is een positieve factor in de strijd tegen overdracht van multiresistente bacteriën. Uiteraard hebben deze referentieverpleegkundigen nood aan bijkomende opleiding in verband met deze toch wel gespecialiseerde materie.

In de begeleidende omzendbrief van het vernieuwde K.B. i.v.m. Ziekenhuishygiëne dat in 2007 is verschenen, worden de ziekenhuizen trouwens aangemoedigd om referentieverpleegkundigen ziekenhuishygiëne in te schakelen.  Daarom organiseert de Vlaamse Beroepsvereniging voor Verpleegkundig Kaderpersoneel (VBVK) opnieuw deze opleiding. Deze lessenreeks gaat door sedert 1999 en kent telkens groot succes. Reeds meer dan 990verpleegkundigen volgden deze VBVK-opleiding!

Vakken

  • Module 1: Basisbegrippen microbiologie—nosocomiale infecties  Epidemiologie - Registratie zorginfecties   
  • Module 2: Wettelijk kader ziekenhuishygiëne  Taak van de referentieverpleegkundige zorginfectiebeheersing  Kwaliteitscontrole  Voeding en infectiebeheersing HACCP  
  • Module 3: Handhygiëne    
  • Module 4: Standaardvoorzorgsmaatregelen, bijkomende voorzorgsmaatregelen  MRSA en andere multiresistente kiemen   
  • Module 5: Preventie zorginfecties  Infectiepreventie bij verbouwingen, schimmelinfecties, beheersing Legionella   
  • Module 6: Hygiënisch reinigen patiëntenkamers  Reinigen en ontsmetten van oppervlakken en materialen  Reinigen, ontsmetten en steriliseren van materiaal  
  • Module 7: Projectmanagement en didactiek  Omgaan met weerstand en verandering  Motiveren van medewerkers  Uitbouwen van een verbeterproject  Didactiek    
  • Module 8: Verzameling en verwerking van medisch afval   Preventie prik– en spatongevallen    Casusbesprekingen    
  • Module 9: Praktijkopdracht 

De nieuwe opleiding 'referentieverpleegkundige zorginfectiebeheersing' heeft plaats op:
21/02/2019, 14/03/2019, 28/03/2019, 25/04/2019 telkens van 09u00 - 13u00 en van 13u30 - 17u30 in de Erasmushogeschool te Jette.

Kosten

Deelname aan de opleiding kost €230. Syllabus en broodjes zijn inbegrepen in de prijs.

Deze opleiding is erkend in het stelsel van het betaald educatief verlof.

Locatie

Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor verpleegkundigen werkzaam in de gezondheidszorg (ziekenhuizen, woon– en zorgcentra, thuiszorg, psychiatrische sector, revalidatiecentra,…)

Inschrijven

Inschrijven kan je hier. Na je inschrijving zal je een factuur ontvangen.