EhB
Bij- en nascholing

Proefdierkunde 18-19

In de bij- en nascholing Proefdierkunde verdiep je je in het hoe en waarom van dierproeven en leer je de wettelijke verplichtingen en mogelijke alternatieven kennen. Je maakt ook kennis met methoden om het welzijn van de betrokken dieren te optimaliseren.

De bij- en nascholing Proefdierkunde is conform het Koninklijk Besluit 2004 - 4198 (van 13 september 2004) dat een vorming verplicht als je met proefdieren werkt en niet voldoet aan de cursusvoorwaarden of geen vijf jaar beroepservaring kan voorleggen. De vorming is ook in overeenstemming met de voorschriften van de Federation of European Laboratory Animal Science Associations en wordt erkend door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Leefmilieu en Veiligheid Voedselketen, dienst Dierenwelzijn en CITES.

Programma

De opleiding omvat een aantal hoor- en werkcolleges over de achtergrond, de ethische aspecten en de techniek van de proefdierkunde. Daarnaast komen tijdens het practicum anatomie en chirurgische technieken aan bod.

De opleiding start op 26 september 2018 en loopt tot eind november 2018, met afwisselend één of twee halve lesdagen per week. Het examen vindt plaats in december 2018.

De volgende onderdelen komen aan bod:

 • Inleiding en doel van de proefdierkunde, historiek en huidige evolutie, wetgeving en reglementering;
 • Ethiek en dierproeven;
 • Zoötechniek en de verschillende soorten proefdieren;
 • Hygiëne, microbiologisch kwaliteitsbeheer, zoönosen, allergieën, veiligheid personeel, afvalbeheer;
 • Practicum: anatomie en chirurgische technieken: aseptie en hechttechnieken;
 • Opvolging, verzorging, huisvesting, voeding, omgevingsverrijking en transport van proefdieren;
 • Genetische standaardisatie en kwaliteitsbewaking;
 • Anesthesie, analgesie en post-operatieve zorg;
 • Rondleiding en bezoek aan het centraal animalarium van de VUB en workshop, manipulaties, injectietechnieken, bloedafname, anesthesie en rondleiding dienst medische beeldvorming (ICMIC);
 • Experimentele technieken deel 1;
 • Euthanasie, alternatieven voor dierproeven, experimental design en validatie van proeven;
 • Examen

Proefdierkunde - programma 2018-2019.pdf

Locatie

Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Kosten

Deelname aan de opleiding kost €350. Hierin zijn hand-outs en andere studiematerialen verrekend. In de opleiding wordt het handboek ‘Proefdieren en dierproeven’ van Van Zutphen, Baumans en Beynen (Uitgeverij Bunge) gebruikt. Dit handboek kost €70, maar is niet verplicht.

Je kan gebruik maken van opleidingscheques van de VDAB.

 

Inschrijven

Inschrijven doe je hier. Na je inschrijving zal je een factuur ontvangen, de betaling van deze factuur geldt als bewijs van inschrijving.