EhB
Postgraduaat

Postgraduaat Niet-confessionele Zedenleer 18-19

Dit postgraduaat werd specifiek ingericht voor leraren lager onderwijs die zich wensen bij te scholen tot leraar niet-confessionele zedenleer. Je bent dus verplicht in het bezit te zijn van een bachelordiploma Lager Onderwijs. 

Van een leerkracht niet-confessionele zedenleer wordt een vrijzinnig-humanistisch levensbeschouwelijk engagement verwacht. Een maatschappijkritische houding en een democratische ingesteldheid zijn hierbij essentieel.

Na het succesvol afronden van de opleiding wordt het diploma 'Niet-confessionele Zedenleer voor het Lager Onderwijs' uitgereikt. 

Attest

Getuigschrift Leraar Niet-confessionele Zedenleer voor het Lager Onderwijs

Programma

Deze opleiding start in oktober 2018 en loopt tot september 2019.  De opleiding bestaat uit zes opleidingsonderdelen

Opleidingsonderdeel Onderwijswerkvormen Uren Studiepunten Evaluatie-vorm
Vrijzinnig Humanisme Hoor- en werkcollege

15HC + 10BZW

3 Schriftelijk examen
Eticologie Hoor- en werkcollege 15HC + 10BZW 3 Schriftelijk examen
Morele opvoeding Hoor- en werkcollege 15HC + 10BZW 3 Schriftelijk examen
Begeleide beroepspraktijk 1 Stage (observatie) 8 3 Stagemap en werkstuk
Begeleide beroepspraktijk 2 Stage (praktijk) 12 5 Stagebeoordeling en werkstuk
Het leerplan NCZ Hoor- en werkcollege 15HC + 10BZW 3

Schriftelijk examen

Nota: Het leerplan NCZ (3 stp) moet vooraf gaan aan Begeleide Beroepspraktijk 1 en vooraf gaan of samenlopen met Begeleide beroepspraktijk 2; Modules theorie = 15u HC + 10u BZW

Locatie

Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Kosten

Het inschrijvingsgeld voor de volledige opleiding bedraagt 466,30 euro.

Vereiste voorkennis

bachelor kleuter-, lager- en secundair onderwijs; studenten tweede deeltraject bachelor in onderwijs of diploma HOKT + GPB (SLO); pBA + GPB (SLO).

Van een leerkracht NCZ wordt een vrijzinnig-humanistisch levensbeschouwelijk engagement verwacht. Een maatschappijkritische houding en een democratische ingesteldheid zijn essentieel.
Inleefvermogen in de leefwereld van het kind, sociale en communicatieve vaardigheden zijn eveneens essentiële vereisten.

Inschrijven

Inschrijven kan je hier.  Na je inschrijving zal je een factuur ontvangen.

Nog vragen?

Voor inhoudelijke vragen: 
Hilde Giedts - Docent
Geert Teugels - Docent

Voor praktische vragen:
Sofie Van Ackeleyen