POCT
Bij- en nascholing

P.O.C.T. (POINT OF CARE TESTEN) 22 – 23

POC-testen

Webinars POC-testen

Klassiek gebeuren alle medische testen en analyses binnen een laboratoriumsetting. De laatste jaren zijn point of care testen echter in opmars. POC-testen gebeuren buiten het laboratorium (vaak in de buurt van de patiënt) en hoewel ze onder de verantwoordelijkheid van het laboratorium blijven, kunnen ze uitgevoerd worden door artsen, verpleegkundigen of ander al dan niet medisch geschoold personeel. Hierdoor dient extra aandacht besteed te worden aan het kwaliteitszorgsysteem.

Omwille van het recente karakter van deze evolutie, is er nood aan een degelijke opleiding van het personeel, zowel binnen als buiten het laboratorium.

Attest

Na het beëindigen van deze opleiding ontvang je een attest van deelname.

Planning

De webinars zullen wekelijks doorgaan op woensdag (14u – 16u) in september, oktober en november 2022.

21 en 28 september,  

5, 12 en 19 oktober

en 9 november (4u!).

Programma

Wat ga je leren

De deelnemer kan na afloop van deze bijscholing
 

  • POC-testen situeren binnen de context van een universitair ziekenhuis
  • meewerken binnen een bestaand kwaliteitszorgsysteem met betrekking tot POCT
  • gebruik maken van handtoestellen
  • gebruik maken van tafeltoestellen
  • POC-testen situeren binnen de context van eerstelijnszorg.
  • Hij/zij kent de voorwaarden en normen waaraan moet voldaan worden om kwaliteitsvolle POC-testen uit te voeren
  • Hij/zij heeft zicht op de meest actuele ontwikkelingen en toekomstmogelijkheden m.b.t. POC-testen
  • Hij/zij heeft zich verdiept in de POC-testen met betrekking tot serologie
  • Hij/zij heeft zich verdiept in de POC-testen met betrekking tot stollingsparameters
  • Hij/zij heeft zich verdiept in de POC-testen met betrekking tot klinische parameters

Locatie

Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Kosten

Het inschrijvingsgeld voor deze nascholing bedraagt 35 euro per webinar + 50 euro voor demo-halve dag.

Vereiste voorkennis

Professionele bachelor ‘biomedische laboratoriumtechnologie’, ‘verpleegkunde’, ‘vroedkunde’, … Master ‘biomedische wetenschappen’ met interesse voor klinische biologie, of is geslaagd voor het eerste deeltraject van voorgenoemde opleidingen en volgt dit keuzevak/deze navorming parallel met het tweede of laatste deeltraject.

Inschrijven

Inschrijven kan je hier vanaf 25 juni 2022.  Kort voor aanvang ontvang je de factuur.

Contact

Erasmushogeschool Brussel
Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette