continuing education
Bij- en nascholing

P.O.C.T. (POINT OF CARE TESTEN) 20-21

De navorming POCT is een keuzevak in het programma van 2 en 3 BMLT dat opengesteld wordt voor alumni en andere geïnteresseerden van het werkveld.

Klassiek gebeuren alle medische testen en analyses binnen een laboratoriumsetting. De laatste jaren zijn point of care testen echter in opmars. POC-testen gebeuren buiten het laboratorium (vaak in de buurt van de patiënt) en hoewel ze onder de verantwoordelijkheid van het laboratorium blijven, kunnen ze uitgevoerd worden door artsen, verpleegkundigen of ander al dan niet medisch geschoold personeel. Hierdoor dient extra aandacht besteed te worden aan het kwaliteitszorgsysteem.

Omwille van het recente karakter van deze evolutie, is er nood aan een degelijke opleiding van het personeel, zowel binnen als buiten het laboratorium.

Doelstellingen

  1. Kan POC-testen situeren binnen de context van een universitair ziekenhuis
  2. Kan meewerken binnen een bestaand kwaliteitszorgsysteem met betrekking tot POCT
  3. Kent de voorwaarden en normen waaraan moet voldaan worden om kwaliteitsvolle POC-testen uit te voeren
  4. Kan POC-testen situeren binnen de context van eerstelijnszorg, zowel vanuit standpunt van de zorgverlener, als van het laboratorium
  5. Heeft zicht op de meest actuele ontwikkelingen en toekomstmogelijkheden m.b.t. POC-testen
  6. Heeft zich verdiept in de POC-testen met betrekking tot serologie
  7. Heeft zich verdiept in de POC-testen met betrekking tot stollingsparameters
  8. Heeft zich verdiept in de POC-testen met betrekking tot klinische parameters
  9. Kan gebruik maken van handtoestellen
  10. Kan gebruik maken van tafeltoestellen

Attest

Na het beëindigen van deze opleiding ontvang je een attest van deelname.

Programma

De lessen worden gegeven via webinars op respectievelijk 30 september, 7, 14, 21 en 28 oktober 2020 over de middag (zie programma) en kunnen bijgevolg vanop de werkplaats of van thuis uit gevolgd worden.

Programma

 

Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Kosten

Het inschrijvingsgeld voor deze nascholing bedraagt €30 per webinar. 
 

Vereiste voorkennis

Professionele bachelor ‘biomedische laboratoriumtechnologie’, ‘verpleegkunde’, ‘vroedkunde’, … Master ‘biomedische wetenschappen’ met interesse voor klinische biologie, of is geslaagd voor het eerste deeltraject van voorgenoemde opleidingen en volgt dit keuzevak/deze navorming parallel met het tweede of laatste deeltraject.

Inschrijven

Inschrijven kan je hier.  Na inschrijving ontvang je een factuur.

Deel dit