EhB
Bij- en nascholing

P.O.C.T. (POINT OF CARE TESTEN) 18-19

De navorming POCT is een keuzevak in het programma van 2 en 3 BMLT dat opengesteld wordt voor alumni en andere geïnteresseerden van het werkveld.

Klassiek gebeuren alle medische testen en analyses binnen een laboratoriumsetting. De laatste jaren zijn point of care testen echter in opmars. POC-testen gebeuren buiten het laboratorium (vaak in de buurt van de patiënt) en hoewel ze onder de verantwoordelijkheid van het laboratorium blijven, kunnen ze uitgevoerd worden door artsen, verpleegkundigen of ander al dan niet medisch geschoold personeel. Hierdoor dient extra aandacht besteed te worden aan het kwaliteitszorgsysteem.

Omwille van het recente karakter van deze evolutie, is er nood aan een degelijke opleiding van het personeel, zowel binnen als buiten het laboratorium.

Doelstellingen

  1. Kan POC-testen situeren binnen de context van een universitair ziekenhuis
  2. Kan meewerken binnen een bestaand kwaliteitszorgsysteem met betrekking tot POCT
  3. Kent de voorwaarden en normen waaraan moet voldaan worden om kwaliteitsvolle POC-testen uit te voeren
  4. Kan POC-testen situeren binnen de context van eerstelijnszorg, zowel vanuit standpunt van de zorgverlener, als van het laboratorium
  5. Heeft zicht op de meest actuele ontwikkelingen en toekomstmogelijkheden m.b.t. POC-testen
  6. Heeft zich verdiept in de POC-testen met betrekking tot serologie
  7. Heeft zich verdiept in de POC-testen met betrekking tot stollingsparameters
  8. Heeft zich verdiept in de POC-testen met betrekking tot klinische parameters
  9. Kan gebruik maken van handtoestellen
  10. Kan gebruik maken van tafeltoestellen

Programma

De lessen zullen wekelijks doorgaan op woensdag (9u – 12u en 13u – 16u) in oktober 2018: 10, 17, 24 oktober 2018.

Lesdagen

Onderwijswerkvormen

Uren

Evaluatie-vorm

Docent(en):

Statuut (stat-contr-gast)

Dag 1: 10/10/2018

Algemene inleiding over POCT

POCT in een universitaire setting

POCT in primary care

POCT vanuit een eerstelijns gezondheidszorg laboratorium

 

HC

 

6u

 

 

 

 

 

 

Apr. S. Desmaele

Apr. Klin. Bioloog K. Lanckmans

Dr. Jan Verbakel/ Dr. Bert Vaes

Klin. Bioloog Wencel Top

 

Docent

Gastdocent

 

Gast

Gast

Dag 2: 17/10/2018

POC-toestellen binnen de serologie

POC-toestellen binnen de stollingsparameters

POC-toestellen binnen de klinische parameters

 

HC

 

6u

 

 

 

Klin. Bioloog Lieve Van Hoovels

Klin. Bioloog Dragos Barglazan

Klin. Bioloog Bart Peeters

 

Gast

 

Gast

Gast

Dag 3: 24/10/2018

Werkcollege: handtoestellen (meting van glucose en ketonen)

Werkcollege: tafelmodellen

 

WC

 

6u

 

 

Joeri Denayer

 

Elitech

 

Gast

 

Gast

 

 

Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Kosten

Het inschrijvingsgeld voor deze nascholing bedraagt €95 per lesdag. 

Vereiste voorkennis

Professionele bachelor ‘biomedische laboratoriumtechnologie’, ‘verpleegkunde’, ‘vroedkunde’, … Master ‘biomedische wetenschappen’ met interesse voor klinische biologie, of is geslaagd voor het eerste deeltraject van voorgenoemde opleidingen en volgt dit keuzevak/deze navorming parallel met het tweede of laatste deeltraject.

Inschrijven

Inschrijven kan je hier. Na je inschrijving zal je een factuur ontvangen, de betaling van deze factuur geldt als bewijs van inschrijving.