continuing education
Bij- en nascholing

Perinatale Mentale Gezondheid 21-22

Perinatale geestelijke gezondheid verwijst naar de geestelijke gezondheid in de periode van zwangerschap, bevalling en het eerste jaar postnataal. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat zwangerschap en bevalling niet alleen bij vrouwen, maar ook bij mannen depressieve symptomen kunnen uitlokken.

Vroegtijdige detectie van perinatale mentale problemen is een eerste stap binnen de behandeling. Daarom trachten we met deze studiedag de kennis, het bewustzijn en de houding van de gezondheidsmedewerkers t.o.v. maternale – en 
paternale perinatale depressie te verruimen. 

Door het multidisciplinaire aspect van deze studiedag (artsen, vroedvrouwen, psychologen en ervaringsdeskundigen) trachten we handvaten aan te reiken om de eerste ondersteuning te kunnen bieden in de praktijk.

Doelstelling
Inzicht in de taken, symptomen, behandeling, preventie van maternale en paternale mentale gezondheidsproblemen. Kennis, inzicht en vaardigheden verwerven om met deze gezondheidsproblematiek om te gaan.

Attest

Na afloop van de studiedag wordt een aanwezigheidsattest overhandigd aan de cursist.

Programma

Deze nascholing gaat door op: datum nog te bepalen

Programma: nog te bepalen

Locatie

Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Kosten

Het inschrijvingsgeld bedraagt 70 euro.

Vereiste voorkennis

Toegankelijk voor gediplomeerden in de Gezondheidszorg. 

Inschrijven

Inschrijven kan je hier vanaf 26 juni 2021.  Kort voor aanvang ontvang je de factuur.

Nog vragen?

Deel dit