neutrala achtergrond
Postgraduaat

Peri-operatieve anesthesie - OK & anesthesieverpleegkundigen

Peri-operatieve zorgen en ondersteuning door verpleegkundigen zijn onmisbaar in een performant operatiekwartier. De laatste jaren is het assisteren van een chirurg uitgegroeid tot een belangrijke taak, met toegenomen complexiteit. Hetzelfde geldt voor een anesthesieverpleegkundige, die bij moeilijke of hoog-risico patiënten een immense verantwoordelijkheid draagt om de anesthesie goed te laten verlopen. Het postgraduaat omvat 150u theorie en workshops, waar zowel theoretisch als praktisch diverse aspecten belicht worden, steeds vanuit het standpunt van de verpleegkundige. Naast een belangrijk deel theorie rond het anesthesiegebeuren, omvat deze cursus een uitgebreid stuk over verpleegkundige wetenschappen, waarin aspecten zoals organisatie en architectuur, beroepsethiek en deontologie, zorgprincipes en technische aspecten van de vele aanwezige toestellen in het operatiekwartier behandeld worden. Tenslotte is er aandacht voor de psychologie, weerbaarheid tegenover stress en gezondheidsopvoeding. De workshops zijn praktijkgericht. Je maakt kennis met de aspecten van inductie van anesthesie en het intra-operatief cardiorespiratoir management. Je leert diverse toestellen gebruiken en krijgt een introductie tot verschillende chirurgische technieken. Deze opleiding is een samenwerking tussen Erasmushogeschool Brussel en het UZ Brussel.

De opleiding voldoet aan de voorwaarden tot het bekomen van de bijzondere beroepstitel (overgangsmaatregel).

Attest

Je krijgt een getuigschrift als je de opleiding succesvol voltooid.

Vakken

De opleiding loopt van september 2017 tot juni 2018.

Het postgraduaat is opgebouwd uit 4 modules:

Module 1:

Module 1 omvat de basiskennis voor verpleegkundigen in een operatiekwartier/anesthesie setting: farmacologie toegepast op hun domein, naast de beschrijving van de verschillende fasen en technieken in de anesthesie. Ook complicaties en postoperatieve zorg komen in deze module uitgebreid aan bod. De theoretische achtergrond van locoregionale anesthesie en manipulatie van de luchtwegen, beademingstechnieken en beademingstoestellen wordt belicht.

Module 2:

Module 2 is voornamelijk gefocust op de verpleegkundige zorg, inclusief hygiënische maatregelen in een operatiezone setting en de organisatie van de sterilisatieafdeling.

Module 3:

Module 3 omvat de theoretische achtergrond van hemo-dynamiek en de hemodynamische bewakingsmodaliteiten. Daarnaast komen de verschillende chirurgische deeldisciplines aan bod en de specifieke noden qua anesthesie. Pijn en pijnmanagement wordt uitgebreid besproken, in het licht van behandeling van acute postoperatieve pijn en preventie van evolutie naar chronische pijn.

Module 4:

Module 4 specifieert belangrijke aspecten van stressbeheersing en psychologie van een acute situatie (opvang van zieke patiënten en van familie in moeilijke omstandigheden). Naast toegepast onderzoek komt radioprotectie aan bod, en hoe een operatiekwartier gerund dient te worden. Daarnaast speelt de architectuur van een OK een belangrijke rol in het kader van efficiënt werken. Tenslotte worden de diverse chirurgische technieken besproken, naast de toestellen die voor anesthesie gebruikt worden.

Kosten

Het inschrijvingsgeld bedraagt €800 - inclusief cursus en benodigde studiematerialen.

Je kan gebruik maken van opleidingscheques van VDAB om deze cursus te betalen, kijk hier(externe link) op de site van VDAB of je hiervoor in aanmerking komt.

Lees zeker ook de betalingsvoorwaarden.

campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Doelgroep

De opleiding is toegankelijk voor bachelors in de Verpleegkunde (of gegradueerden A1 Verpleegkundigen).

Inschrijven

Inschrijven doe je hier.