Openbare besturen
Graduaat (HBO5)

Openbare besturen

Deze opleiding wordt vanaf 2021 niet meer door EhB aangeboden.Informeer je zeker bij de trajectbegeleider over de mogelijkheden.

Wil je aan de slag bij de overheid? Ben je personeelslid van een gemeente, een OCMW, de Vlaamse overheid of een andere overheidsdienst en wil je kans maken op bevordering? Of ben je op zoek naar een geschikte nascholing? Dan is de opleiding Openbare Besturen geknipt voor jou. Je verwerft een uitgebreide praktische kennis van het publiek recht, van communicatie, van overheidsmanagement en van de werking van overheidsdiensten.

De opleiding is modulair georganiseerd. Modules bieden we aan in contactonderwijs of gecombineerd onderwijs (afstandsonderwijs in combinatie met contactmomenten), zodat je flexibel je studie en je werk kunt afstemmen.

Toelatingsvoorwaarden

Deze opleiding wordt vanaf 2021 niet meer door EhB aangeboden.

Waar kun je aan de slag? 

Je wordt opgeleid tot ambtenaar, zodat overheidsinstellingen bij uitstek je werkplek zijn, maar ook private instellingen hebben personeelsleden nodig met een grote praktische kennis van het recht en de werking van openbare besturen.

Vervolgtrajecten

Binnen het samenwerkingsverband van HBO5 Erasmus kun je met je diploma HBO5 Openbare besturen vrijstellingen aanvragen voor vakken van een aantal professionele bachelors van de Erasmushogeschool Brussel, zoals het werktraject van de bachelor Office Management.

Het modeltraject telt 2 schooljaren (1020 lestijden), maar je kunt ook een individueel traject aanvragen op jouw maat. De lessen hebben ‘s avonds plaats. Je kan de opleiding in Brussel volgen.

De volledige opleiding bestaat uit 19 modules geordend onder volgende thema's:

Basisvaardigheden

Deze omvat modules zoals zoals communicatievaardigheden, inleiding tot het recht en methodologie, burgerlijk recht en sociaal recht.

Rechtspracticus

Onder deze pijler wordt de kennis van het recht verdiept door modules over Europees recht, grondwettelijk recht, administratief recht en ruimtelijk ordenings- en milieurecht.

Lokale besturen

Je verdiept je in het hele specifieke recht van gemeente, provincie en OCMW via twee modules.

Administratie

Modules als overheidsopdrachten, geschillen van bestuur, demografie, onderwijs en vorming en cultuur-, jeugd- en sportbeleid geven vorm aan de pijler rond administratie.

Economie en management

In deze pijler versterk je je in een basiskennis economie (politieke en sociale economie), in de financiën (openbare financiën en boekhouden) en in het management (overheidsmanagement).

Seminarie en projectwerk

Dit sluitstuk van de opleiding omvat een project waar je de link legt met de praktijk en het werkveld.

Inhoud modules

Wil je meer weten over de inhouden, leerdoelen en evaluatievormen van elke module? Neem dan een kijkje in de studiegids.

Lessenrooster

In het lessenrooster kan je nagaan welke modules op welk moment worden ingericht in 2018-19.

 

  Waar inschrijven?

  Deze opleiding wordt helaas niet meer door ons aangeboden.

  Infomomenten

  10:00 - 13:00

  zaterdag 14 maart 2020
  zaterdag 25 april 2020
  zaterdag 27 juni 2020 - Inschrijvingen open
  zaterdag 5 september 2020

  10:00 - 15:00

  zaterdag 12 september 2020
  Deel dit