Openbare besturen
Graduaat (HBO5)

Openbare besturen

De opleiding openbare besturen wordt op twee jaar afgebouwd. Wil je nog voor het volledige traject inschrijven, dan heb je niet meer de garantie dat je de opleiding volledig zal kunnen afronden. Informeer je zeker bij de trajectbegeleider over de mogelijkheden.

Wil je aan de slag bij de overheid? Ben je personeelslid van een gemeente, een OCMW, de Vlaamse overheid of een andere overheidsdienst en wil je kans maken op bevordering? Of ben je op zoek naar een geschikte nascholing? Dan is de opleiding Openbare Besturen geknipt voor jou. Je verwerft een uitgebreide praktische kennis van het publiek recht, van communicatie, van overheidsmanagement en van de werking van overheidsdiensten.

De opleiding is modulair georganiseerd. Modules bieden we aan in contactonderwijs of gecombineerd onderwijs (afstandsonderwijs in combinatie met contactmomenten), zodat je flexibel je studie en je werk kunt afstemmen.

Toelatingsvoorwaarden

Je moet minstens 18 jaar zijn. Heb je geen diploma secundair onderwijs, dan kun je na het slagen in een toelatingsproef toch starten.

Inkanteling HBO5

Je hebt het ongetwijfeld al gehoord: vanaf september 2019 worden HBO5-opleidingen (met uitzondering van Verpleegkunde) graduaatsopleidingen en zal je als graduaatsstudent les volgen aan de hogeschool (en dus niet meer bij een CVO). Wat verandert er voor jou? Lees meer op deze pagina.

Waar kun je aan de slag? 

Je wordt opgeleid tot ambtenaar, zodat overheidsinstellingen bij uitstek je werkplek zijn, maar ook private instellingen hebben personeelsleden nodig met een grote praktische kennis van het recht en de werking van openbare besturen.

Vervolgtrajecten

Binnen het samenwerkingsverband van HBO5 Erasmus kun je met je diploma HBO5 Openbare besturen vrijstellingen aanvragen voor vakken van een aantal professionele bachelors van de Erasmushogeschool Brussel, zoals het werktraject van de bachelor Office Management.

Het modeltraject telt 2 schooljaren (1020 lestijden), maar je kunt ook een individueel traject aanvragen op jouw maat. De lessen hebben ‘s avonds plaats. Je kan de opleiding in Brussel volgen.

De volledige opleiding bestaat uit 19 modules geordend onder volgende thema's:

Basisvaardigheden

Deze omvat modules zoals zoals communicatievaardigheden, inleiding tot het recht en methodologie, burgerlijk recht en sociaal recht.

Rechtspracticus

Onder deze pijler wordt de kennis van het recht verdiept door modules over Europees recht, grondwettelijk recht, administratief recht en ruimtelijk ordenings- en milieurecht.

Lokale besturen

Je verdiept je in het hele specifieke recht van gemeente, provincie en OCMW via twee modules.

Administratie

Modules als overheidsopdrachten, geschillen van bestuur, demografie, onderwijs en vorming en cultuur-, jeugd- en sportbeleid geven vorm aan de pijler rond administratie.

Economie en management

In deze pijler versterk je je in een basiskennis economie (politieke en sociale economie), in de financiën (openbare financiën en boekhouden) en in het management (overheidsmanagement).

Seminarie en projectwerk

Dit sluitstuk van de opleiding omvat een project waar je de link legt met de praktijk en het werkveld.

Inhoud modules

Wil je meer weten over de inhouden, leerdoelen en evaluatievormen van elke module? Neem dan een kijkje in de studiegids.

Lessenrooster

In het lessenrooster kan je nagaan welke modules op welk moment worden ingericht in 2018-19.

De lessen gaan door in Brussel, op campus Kaai.

Nijverheidskaai 170
1070 Anderlecht

Tel: 02 523 37 37

Vind de campus via Google Maps of via de bereikbaarheidsfiche.

Op CVO COOVI:
  • Zaterdag 20 januari 2018, 9u- 12u
  • Zondag 29 april 2018, 11u - 17u

Waar inschrijven?

De opleiding Openbare Besturen is een samenwerking tussen CVO Coovi en de Erasmushogeschool Brussel. De inschrijvingen vinden plaats op Campus Coovi, E. Gryzonlaan 1-1070 Anderlecht (zie openingsuren).

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld is wettelijk vastgesteld op € 1,50 per lestijd. Je kan dus zelf berekenen, aan de hand van het aantal lestijden van de modules die je wenst te volgen, hoeveel je zal moeten betalen. Het totaal is per semester begrensd op maximum € 300. Naast het inschrijvingsgeld is er ook nog de kost voor het gebruik van het digitaal onderwijsplatform, Smartschool.

Ben je zelfstandige of wil je werkgever je opleiding betalen? Informeer je bij je werkgever ook of je een deel van je opleiding kan betalen met de kmo-portefeuille van de Vlaamse Overheid. Lees alles na op www.kmo-portefeuille.be.

Ben je werknemer, dan loont het zeker de moeite om na te gaan of je gebruik kunt maken van opleidingscheques van de Vlaamse Gemeenschap. Je mag nog niet in het bezit zijn van een diploma hoger onderwijs. Informeer ook of je in aanmerking komt voor een extra tegemoetkoming. Verdere voorwaarden vind je op www.vdab.be/opleidingscheques.

Check ook of je als werknemer een beroep kunt doen op educatief verlof of vormingsverlof: www.werk.belgie.be

Wat breng je mee bij inschrijving?

  • je identiteitskaart
  • kopie van je diploma secundair onderwijs. Beschik je niet over een diploma secundair onderwijs, geen probleem. Je kan ook een toelatingsproef afleggen vóór de start van de opleiding. 
  • attesten voor aanvraag van vrijstelling van modules. Het aanvraagformulier vind je in het handboek voor vrijstellingen.
  • attest voor vrijstelling van betaling (VDAB, OCMW, mindervaliditeit)
  • bankkaart en eventueel opleidingscheques om de betaling te regelen; we aanvaarden geen cash, overschrijving of creditcards.

Infomomenten

10:00 - 13:00

zaterdag 14 maart 2020
zaterdag 25 april 2020
zaterdag 27 juni 2020 - Inschrijvingen open
zaterdag 5 september 2020

10:00 - 15:00

zaterdag 12 september 2020
Deel dit