Onderzoek? Kinderspel!
Bij- en nascholing

Onder­zoek? Kinderspel!

Voor wie

Leerkrachten en schoolteams

Hoe ziet de opleiding eruit

Deze vorming stelt de leraar in staat om op een eenvoudige manier snel Onderzoekend Leren in zijn klaspraktijk te integreren. Je gaat zelf met materiaal aan de slag en ontdekt zo welke vormen van onderzoek het beste passen in jouw eigen klascontext.

We bieden eerst een eenvoudig kader dat je in staat stelt om bestaande leermethodes wereldoriëntatie met een kritische blik te screenen. Het stappenplan, een taboe? 
Vervolgens ga je zelf onderzoekend aan het werk. Je ondervindt aan den lijve wat open onderzoek kan betekenen. In het creatief spel met concreet materiaal toets je hypotheses af, ga je veronderstellingen na. Onderzoekend Leren leidt tot ‘andere’ inzichten, stelt het gangbare in vraag. In overleg met elkaar beschrijf je wat je waarneemt en zoek je verklaringen voor wat er gebeurt. Nieuwe ervaringen krijgen woordenschat, verrijken de taal.
Tot slot staan we stil bij het verzamelen, beheren en aanbieden van Waardevol Kosteloos Materiaal, de trigger tot het onderzoeksproces.

Bram Malisse is Meester in de Beeldende Kunsten, Vrije Kunsten, Vrije Grafiek. Hij was 15 jaar Muzisch coach in het basisonderwijs waar hij individuele leerkrachten en schoolteams ondersteunde in de muzische vakken. Vakoverschrijdend werken en Onderzoekend Spel maakten hier onlosmakelijk deel van uit. Hij is zeven jaar werkzaam als docent Muzische Vorming Beeld en Kunst- en Cultuureducatie bij de educatieve bachelors Kleuter- en Lager Onderwijs aan de Erasmushogeschool Brussel. Als projectmedewerker is hij actief in het Europees project Community for Science (C4S), een project ter bevordering van wetenschapsonderwijs en STEAM (Sciences, Technology, Engeneering, Arts, Mathemathics).

Pieter Dewitte kan ondertussen voortbouwen op 17 jaar ervaring als onderwijzer-pedagoog aan de Erasmushogeschool Brussel bij de Educatieve Bachelor Lager Onderwijs. Sinds 2009 is hij coördinator van het onderwijsproject Actief Leren, waar Onderzoekend Leren als onderwijsaanpak een centrale plek krijgt. Tijdens dit project leren kandidaat-leraars Kleuter- en Lager onderwijs eenvoudige leeractiviteiten opzetten waarbij kinderen al ‘onderzoekend’ leren.

Wat leer je

We bieden een praktische sessie van 3 uur gericht op directe toepassing in de klas:

 • De cursist leert bestaande leermethodes te analyseren vanuit een eenvoudig kader op Onderzoekend Leren.
 • De cursist  leert te streven naar open onderzoek waarbij kinderen verschillende oplossingen “uitvinden” voor eenzelfde probleem. 
 • De cursist krijgt zicht op hoe hij in functie van Onderzoekend Leren
  • de ruimte stimulerend kan inrichten, 
  • best Waardevol Kosteloos Materiaal verzamelt en beheert, 
  • dat materiaal zichtbaar  en prikkelend aanbiedt onderzoekende leeractiviteiten ontwerpt

Lesprogramma

Deze opleiding vindt plaats op 6 maart 2024.

Na je studie

Attest

Na het beëindigen van de opleiding ontvang je een attest van deelname.

Waar heb je les

Campus Kanal

 • Nieuwe campus
 • Vlakbij Dansaert – centrum Brussel
 • Groot terras
 • Tof studentenresto
 • Lichtrijk studielandschap
 • Modulaire klassen en veel praktijklokalen
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step,…
 • Vlakbij toffe lunchspots, winkels en koffiebars

 

Campus Kanal
Adres Slotstraat 28
1000 Brussel
Telefoon 02 899 71 00
E-mail mm@ehb.be

Studiekosten

Het inschrijvingsgeld bedraagt 60 euro.

Inschrijven

Klaar om je in te schrijven voor 'Onderzoek? Kinderspel!'? Top!  Vanaf 24 juni 2023 kan je op deze pagina van start met je inschrijving.  Je kan je inschrijving volledig online afronden, je kan langskomen op ons studentensecretariaat of tijdens onze volgende infodag.

Contact