Navorming Democratische Dialoog
Bij- en nascholing

Navorming Democratische dialoog 20-21

Je opleiding in details

Communicatie, media en talen

De goede verstandhouding tussen een werknemer en een klant, of tussen de werknemers onderling, of tussen directie en personeel loopt vast. Het conflict escaleert zelfs…

Hoe geraak je daar nog ooit uit? Hoe start je als communicatieprofessional een constructieve, democratische dialoog met alle partijen? Ieder standpunt is gelijk, er zijn geen winnaars en verliezers .

Tijdens deze 1d of 2d training raak je aan de hand van concrete casussen uit de eigen praktijk bewust van je eigen waarden, patronen en referentiekader en dat van de andere (n) en ontdek je welke factoren conflicten in de hand werken.

Management, economie en toerisme

De goede verstandhouding tussen een werknemer en een klant, of tussen de werknemers onderling, of tussen directie en personeel loopt vast. Het conflict escaleert zelfs…

Hoe geraak je daar nog ooit uit? Hoe start je een constructieve, democratische dialoog met alle partijen? Ieder standpunt is gelijk, er zijn geen winnaars en verliezers .

Tijdens deze 1d of 2d training raak je aan de hand van concrete casussen uit de eigen praktijk bewust van je eigen waarden, patronen en referentiekader en dat van de andere (n) en ontdek je welke factoren conflicten in de hand werken.

Gezondheid, voeding en labo

De goede verstandhouding tussen zorgvrager en zorgverstrekker , of tussen zorgverleners onderling, of tussen directie en zorgverstrekkers loopt vast. Het conflict escaleert zelfs…

Hoe geraak je daar nog ooit uit? Hoe start je in de zorgsector een constructieve, democratische dialoog op met alle partijen? Ieder standpunt is gelijk, er zijn geen winnaars en verliezers .

Tijdens deze 1d of 2d training raak je aan de hand van concrete casussen uit de eigen praktijk bewust van je eigen waarden, patronen en referentiekader en dat van de andere (n) en ontdek je welke factoren conflicten in de hand werken.

Onderwijs en pedagogie

De goede verstandhouding tussen je leerlingen of studenten, of tussen een student en een leerkracht, tussen leerkrachten onderling of tussen directie en zorgverstrekkers loopt vast. Het conflict escaleert zelfs…

Hoe geraak je daar nog ooit uit? Hoe start je in het onderwijs of de pedagogische sector een constructieve, democratische dialoog op met alle partijen? Ieder standpunt is gelijk, er zijn geen winnaars en verliezers .

Tijdens deze 1d of 2d training raak je aan de hand van concrete casussen uit de eigen praktijk bewust van je eigen waarden, patronen en referentiekader en dat van de andere (n) en ontdek je welke factoren conflicten in de hand werken.

Doelstellingen vorming

  • Deelnemers maken kennis met de fundamenten van de interculturele communicatie en reflecteren over hun eigen culturele achtergrond
  • Deelnemers gaan op zoek naar hun eigen waardenpatroon en verkennen hun referentiekader aan de hand van oefeningen
  • Deelnemers maken kennis met de methodiek ‘democratische dialoog’
  • Deelnemers analyseren maatschappelijk controversiële vraagstukken aan de hand van de methodiek ‘democratische dialoog’
  • Op basis van eigen casussen oefenen de deelnemers dialoogmethodieken in die een antwoord kunnen bieden op controversiële thema’s. Ze leren welke methodieken toegepast kunnen worden in welke situaties.
  • Deelnemers krijgen tools aangereikt om op structurele wijze dialoog te implementeren in het werkcontext.

Info over de lesgever

Arzu Yentür is Master in de Psychologie (VUB) en Gezinswetenschappen (Odisee). Ze werkt als klinisch psychologe in Brussel met een cultureel divers cliënteel. Naast haar klinisch werk coördineert ze het project Democratische Dialoog van de Erasmushogeschool Brussel. Gepassioneerd door dialoog, verzorgt ze als dialoogcoach vormingen aan teams om gevoelige en controversiële thema’s bespreekbaar te maken in hun werkcontext.

Verder is ze getraind in de Transactionele Analyse, een model voor het verkrijgen van inzicht in de individuele persoonlijkheid, intermenselijke verhoudingen en communicatie. Arzu is ook co-auteur van het werkboek ‘Cultuursensitieve Zorg’. Dit werkboek reikt concrete cultuursensitieve tools en tips op maat van de zorg- en hulpverlener aan. De praktische tips versterken de zorg- en hulpverleners in hun professionaliteit om zo te komen tot cultuursensitieve zorg aan ouderen.

Praktisch

Lesdata

Nog nader te bepalen datum mei-juni 2021.

Locatie

Erasmushogeschool Brussel, Campus Bloemenhof, Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel

Prijs

1 dag training 130 euro.

Inschrijven

Inschrijven kan je hier zodra de data voor 20-21 bekend zijn.

Annuleringsvoorwaarden

De deelnemer of zijn werkgever kan de inschrijving schriftelijk of via e-mail annuleren ten laatste 10 dagen voor de startdatum van de opleiding. Bij annulering dient wel 20% van het inschrijvingsgeld betaald te worden.

Nog vragen?

Contactpersoon: annie.verhaeghe@ehb.be

Deel dit