Navorming Democratische Dialoog
Bij- en nascholing

Navorming Democratische dialoog

Je opleiding in details

Welke factoren werken belemmerend in onze communicatie met de ander? Waarom zijn bepaalde thema’s moeilijk bespreekbaar? En hoe reageer je op gevoelige en controversiële uitspraken die botsen met je eigen waardenpatroon? We leren ons bewust worden van onze eigen referentiekader en leren ons openstellen voor het referentiekader van de ander. Deelnemers maken kennis met een houding die een open, diepgaande en constructieve communicatie met de ander mogelijk maakt.

In de training Verbindende communicatie ligt de focus op verbindend, empathisch kunnen communiceren met de andere en tegelijkertijd voeling houden met je eigen noden. In de training Democratische Dialoog staat het opstarten van een constructieve dialoog centraal wanneer deze om verschillende redenen vastloopt. Vaak betreft het een zeer specifieke context waarin verschillende groepen steeds minder bereid zijn tot een gesprek.

Doelstellingen vorming

 • Deelnemers maken kennis met de fundamenten van de interculturele communicatie en reflecteren over hun eigen culturele achtergrond
 • Deelnemers gaan op zoek naar hun eigen waardenpatroon en verkennen hun referentiekader aan de hand van oefeningen
 • Deelnemers maken kennis met de methodiek ‘democratische dialoog’
 • Deelnemers analyseren maatschappelijk controversiële vraagstukken aan de hand van de methodiek ‘democratische dialoog’
 • Op basis van eigen casussen oefenen de deelnemers dialoogmethodieken in die een antwoord kunnen bieden op controversiële thema’s. Ze leren welke methodieken toegepast kunnen worden in welke situaties.
 • Deelnemers krijgen tools aangereikt om op structurele wijze dialoog te implementeren in het werkcontext.

Doelgroep

 • leerkrachten kleuter-, lager-, en secundair onderwijs
 • clb-medewerkers
 • sociaal werkers
 • lerarenopleiders (docenten)
 • stagementors
 • verpleegkundigen
 • al wie in contact komt met andere culturen

Info over de lesgever

Arzu Yentür is Master in de Psychologie (VUB) en Gezinswetenschappen (Odisee). Ze werkt als klinisch psychologe in Brussel met een cultureel divers cliënteel. Naast haar klinisch werk coördineert ze het project Democratische Dialoog van de Erasmushogeschool Brussel. Gepassioneerd door dialoog, verzorgt ze als dialoogcoach vormingen aan teams om gevoelige en controversiële thema’s bespreekbaar te maken in hun werkcontext.

Verder is ze getraind in de Transactionele Analyse, een model voor het verkrijgen van inzicht in de individuele persoonlijkheid, intermenselijke verhoudingen en communicatie. Arzu is ook co-auteur van het werkboek ‘Cultuursensitieve Zorg’. Dit werkboek reikt concrete cultuursensitieve tools en tips op maat van de zorg- en hulpverlener aan. De praktische tips versterken de zorg- en hulpverleners in hun professionaliteit om zo te komen tot cultuursensitieve zorg aan ouderen.

Praktisch

Lesdata

 • 1 dag training
  • vrijdag 27 maart 2020
  • maandag 18 mei 2020
  • vrijdag 26 juni 2020
 • 2 dagen training
  • vrijdag 8 mei en vrijdag 15 mei
  • vrijdag 12 juni en maandag 15 juni

Locatie

Erasmushogeschool Brussel, Campus Bloemenhof, Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel

Prijs

1 dag training 110 euro. 2 dagen training 220 euro.

Annuleringsvoorwaarden

De deelnemer of zijn werkgever kan de inschrijving schriftelijk of via e-mail annuleren ten laatste 10 dagen voor de startdatum van de opleiding. Bij annulering dient wel 20% van het inschrijvingsgeld betaald te worden.

Nog vragen?

Contactpersoon: annie.verhaeghe@ehb.be

Deel dit