Navorming Cultuursensitief Handelen
Bij- en nascholing

Cul­tu­ursen­si­tief han­de­len 22 – 23

voorjaar 2023

Voor wie

Voor degenen die zich willen bijscholen in het correct reageren op cultuurgebonden situaties. Want hoe reageer je best als iemand racistische uitspraken doet, of wanneer zijn of haar religie invloed heeft op de uitvoering van een job. Als je in contact komt met andere culturen, dan helpt deze cursus je om vlot te reageren.

Voor wie

Voor degenen die zich willen bijscholen in het correct reageren op cultuurgebonden situaties. Want hoe reageer je best als iemand racistische uitspraken doet, of wanneer zijn of haar religie invloed heeft op de uitvoering van een job. Als je in contact komt met andere culturen, dan helpt deze cursus je om vlot te reageren.

Afhankelijk van je achtergrond kom je verschillende situaties tegen. We zetten er enkele op een rijtje.

Communicatie, media en talen

Inhoud

Hoe reageer je als een werknemer:

 • klaagt over leeftijdsdiscriminatie?
 • Weigert om zich bij te scholen om beter met de computer te kunnen werken?
 • Racistische uitspraken doet tegenover zijn collega’s?
 • Een open gesprek steeds uit de weg gaat?

Tijdens deze 1/2d-training leer je aan de hand van je eigen casussen en van andere deelnemers een cultuursensitieve houding te ontwikkelen vanuit concepten als interculturele communicatie, superdiversiteit en het kruispuntdenken. Na deze sessie ga je naar huis met concrete tips & tricks voor je eigen werkcontext

Doelgroep

Al wie in contact komt met andere culturen/opvattingen: in het bedrijfsleven, de sociale sector, de zorg, het onderwijs, de overheid, vrije beroepen enz..

Management, economie en toerisme

Inhoud

Hoe reageer je als een medewerker

 • morgen niet wil komen werken omwille van een religieuze feestdag?
 • een religieus symbool wil dragen op het werk?
 • dagelijks haar werk wil onderbreken voor een gebed (’s morgens, ’s middags…)
 • enkel bij vrouwen wil thuiswerken en niet bij mannen omwille van haar religie?
 • haar gezin en kinderen steeds wil laten voorgaan op het werk?

Tijdens deze 1/2d-training leer je aan de hand van je eigen casussen en van andere deelnemers een cultuursensitieve houding te ontwikkelen vanuit concepten als interculturele communicatie, superdiversiteit en het kruispuntdenken. Na deze sessie ga je naar huis met concrete tips & tricks voor je eigen werkcontext

Doelgroep

Al wie in contact komt met andere culturen/opvattingen in het bedrijfsleven of overheidsinstellingen: HR-medewerkers, uitzendkrachten, sales managers, leidinggevend personeel, kaderleden…”

Gezondheid, voeding en labo

Inhoud

Hoe reageer je als een patiënt/bewoner/cliënt

 • omwille van haar geloof je geen handdruk wil geven?
 • zich niet wil laten wassen door jou?
 • tijdens de maaltijd geen alcoholische drank wil drinken?
 • geen vlees wil eten?

Tijdens deze 1/2d-training leer je aan de hand van je eigen casussen en van andere deelnemers een cultuursensitieve houding te ontwikkelen vanuit de interculturele communicatie, superdiversiteit en het kruispuntdenken. Na deze sessie ga je naar huis met concrete tips & tricks voor je werkcontext.

Doelgroep

Al wie in contact komt met andere culturen/opvattingen: verpleegkundigen, vroedkundigen, zorgkundigen, sociaal werkers, artsen, hulpverleners…

Onderwijs en pedagogie

Inhoud

Hoe reageer je als leerkracht of onderwijsbegeleider als je leerling of student:

 • vraagt om morgen niet naar de les te komen omwille van het religieuze feestdag?
 • van zijn ouders regelmatig afwezig mag zijn op school om thuis te zorgen voor zijn zieke broer?
 • weigert mee te werken tijdens het medisch schoolonderzoek om geloofsredenen?

Tijdens deze 1/2d-training leer je aan de hand van je eigen casussen en van andere deelnemers een cultuursensitieve houding te ontwikkelen vanuit concepten als interculturele communicatie, superdiversiteit en het kruispuntdenken. Na deze sessie ga je naar huis met concrete tips & tricks voor je eigen werkcontext.

Doelgroep

Al wie in contact komt met andere culturen/opvattingen: Schooldirecties, leerkrachten, lerarenopleiders (docenten), clb-medewerkers, stagementoren, schoolinspecteurs…

 

Trainer

Arzu Yentür is Master in de Psychologie (VUB) en Gezinswetenschappen (Odisee). Ze werkt als klinisch psychologe in Brussel met een cultureel divers cliënteel. Naast haar klinisch werk coördineert ze het project Democratische Dialoog van de Erasmushogeschool Brussel. Gepassioneerd door dialoog, verzorgt ze als dialoogcoach vormingen aan teams om gevoelige en controversiële thema’s bespreekbaar te maken in hun werkcontext.

Verder is ze getraind in de Transactionele Analyse, een model voor het verkrijgen van inzicht in de individuele persoonlijkheid, intermenselijke verhoudingen en communicatie. Arzu is ook co-auteur van het werkboek ‘Cultuursensitieve Zorg’. Dit werkboek reikt concrete cultuursensitieve tools en tips op maat van de zorg- en hulpverlener aan. De praktische tips versterken de zorg- en hulpverleners in hun professionaliteit om zo te komen tot cultuursensitieve zorg aan ouderen

Praktisch

Lesdata

1/2 dag training op vrijdag 5 mei 2023

Een vakkenlijst wordt later doorgegeven.

Waar heb je les?

Wat kost het?

95 euro

Annuleringsvoorwaarden

De deelnemer of zijn werkgever kan de inschrijving schriftelijk of via e-mail annuleren ten laatste 10 dagen voor de startdatum van de opleiding. Bij annulering dient wel 20% van het inschrijvingsgeld betaald te worden

Inschrijven

Inschrijven kan je hier vanaf 25 juni 2022. 

Contact

Erasmushogeschool Brussel

Campus Bloemenhof

Zespenningenstraat 70

1000 Brussel

Contactpersoon: Lina Kestemont