Navorming Cultuursensitief Handelen
Bij- en nascholing

Navorming Cultuursensitief handelen

Je opleiding in details

Doelstellingen

 • Deelnemers krijgen theorie en informatie over belangrijke concepten zoals de interculturele communicatie, superdiversiteit en het kruispuntdenken
 • Deelnemers maken kennis met fundamentele competenties die nodig zijn om een cultuursensitieve houding te ontwikkelen
 • Deelnemers bespreken en analyseren hun eigen casussen aan de hand van specifieke dialoogmethodieken
 • Deelnemers delen hun goede praktijken en komen zo tot nieuwe inzichten
 • Deelnemers nemen concrete tips & tricks mee naar hun werkcontext.

Trainer

Arzu Yentür is Master in de Psychologie (VUB) en Gezinswetenschappen (Odisee). Ze werkt als klinisch psychologe in Brussel met een cultureel divers cliënteel. Naast haar klinisch werk coördineert ze het project Democratische Dialoog van de Erasmushogeschool Brussel. Gepassioneerd door dialoog, verzorgt ze als dialoogcoach vormingen aan teams om gevoelige en controversiële thema’s bespreekbaar te maken in hun werkcontext.

Verder is ze getraind in de Transactionele Analyse, een model voor het verkrijgen van inzicht in de individuele persoonlijkheid, intermenselijke verhoudingen en communicatie. Arzu is ook co-auteur van het werkboek ‘Cultuursensitieve Zorg’. Dit werkboek reikt concrete cultuursensitieve tools en tips op maat van de zorg- en hulpverlener aan. De praktische tips versterken de zorg- en hulpverleners in hun professionaliteit om zo te komen tot cultuursensitieve zorg aan ouderen

Doelgroep

Zorg- en hulpverleners, maar ook sociaal werkers en al wie in contact komt met verschillende culturen.

Praktisch

Lesdata

 • 1 dag training
  • vrijdag 6 maart 2020
  • maandag 27 april 2020
  • vrijdag 19 juni 2020

Locatie

Erasmushogeschool Brussel, Campus Bloemenhof, Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel

Prijs

110 euro

Annuleringsvoorwaarden

De deelnemer of zijn werkgever kan de inschrijving schriftelijk of via e-mail annuleren ten laatste 10 dagen voor de startdatum van de opleiding. Bij annulering dient wel 20% van het inschrijvingsgeld betaald te worden.

Nog vragen?

Contactpersoon: annie.verhaeghe@ehb.be

Deel dit