Achtergrond EhB
Bij- en nascholing

Narratieve coaching als vorm van professionalisering 18-19

Je opleiding in details

Het narratief als startpunt voor professionele groei

Kernwoorden:

narratief - (professionele) identiteit - coaching - cultureel bewustzijn

Coachen vanuit narratief en identiteit. Een illustratie van een narratief coachingstraject met oog op het vergroten van pedagogische kwaliteit. We exploreren de rol van de narratief coach, onderzoeken de narratieve basishouding en geven een narratieve ruimte vorm. Samen gaan we op zoek of een groei in cultureel bewustzijn kan leiden tot krachtiger pedagogisch handelen. We beginnen met een basisvorming die kan verdergezet worden in een vervolgtraject van vier sessies. 

Doelgroepen

coördinerende of coachende professionals uit onderwijs, opvang en socio-culturele organisaties:

  • pedagogische begeleidingsdiensten
  • pedagogische ondersteuningsorganisaties
  • hogescholen
  • kaderpersoneel

Tijdstip

basisvorming:
woensdag 21 november 2018
van 13u00 tot 16u00

Vervolgtraject: 

  • woensdag 19 december van 9u00 tot 12u00
  • woensdag 20 februari van 13u00 tot 16u00
  • woensdag 24 april van 9u00 tot 12u00
  • woensdag 19 juni van 13u00 tot 16u00

Prijs + attest

50 euro per deelnemer voor de basisvorming. Neem je ook nog deel aan het vervolgtraject, dan is het 250 euro. Na inschrijving ontvang je een factuur. Meer informatie over betalingsvoorwaarden vind je hier

Achteraf krijg je een attest van deelname (enkel bij aanwezigheid tijdens de lessen). 

Locatie

Campus Jette
Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Hoe je je inschrijft

Inschrijven doe je hier

Locatie

Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Nog vragen?

Voor inhoudelijke vragen:

Voor praktische vragen:

Sofie Van Ackeleyen

contactformulier EhB+