continuing education
Bij- en nascholing

Naar een krachtig leesonderwijs in de lagere school 20-21

Je opleiding in details

Begrijpend lezen vormen de basis voor onderwijssucces, daar zijn alle onderwijskundigen het over eens. Toch is de onderwijstijd die besteed wordt aan begrijpend lezen de afgelopen tien jaar drastisch gedaald. De negatieve resultaten op de leesprestaties van de Vlaamse leerlingen bleven dan ook niet uit. In deze navorming vertrekken we van mogelijke verklaringen en reiken we vervolgens antwoorden aan: hoe kunnen we het onderwijs begrijpend lezen weer kwaliteitsvol maken?

Doelgroepen

  • Leraren lager onderwijs
  • Directies
  • Mentoren
  • Pedagogisch adviseurs/begeleiders

Tijdstip

maart 2021

Prijs + attest 

60 euro per deelnemer. Na inschrijving ontvang je een factuur.  Meer info over betalingsvoorwaarden vind je hier

Achteraf krijg je een attest van deelname (enkel bij aanwezigheid). 

Locatie

Campus Kanal
Slotstraat 28
1000 Brussel

Hoe je je inschrijft

Inschrijven kan je hier vanaf 27.06.2020. 

Locatie

Campus Kanal

Slotstraat 28
1000 Brussel

Nog vragen?

Voor inhoudelijke vragen:
Anouk Vanherf - Docent

Voor praktische vragen:
Lina Kestemont

Contactformulier EhB+

Deel dit