Muzische vorming
Bij- en nascholing

Muzische vorming: Beeld in beeld 18-19

Je opleiding in details

Muzische vorming is een onderschatte manier van leren in ons onderwijs. Het overgewicht aan cognitieve vakken staat een brede ontwikkeling van het kind onevenredig toe. We kunnen door de herwaardering van de muzische vakken elk kind de kans bieden zijn unieke zelfbeeld te ontwikkelen en eraan te bouwen. Het kind staat immers als vormgevende persoon centraal binnen een degelijk muzisch proces, zowel mentaal als fysiek.  Hierdoor leren kinderen ook genuanceerd en waarderend kijken, luisteren en voelen, hun mening geven en onderbouwen met respect voor elkaar en anderen. Waarden die in diverse en meertalige Brusselse context meer dan ooit nodig zijn.

In deze nascholing, beeld in beeld, focussen we ons op het creatieve proces en hoe dit in kaart te brengen binnen de beeldende vorming. Hoe ziet een muzische beeldende lesopbouw er nu uit, hoe verwerk je beeldende lesdoelstellingen en pas je ze toe en waaraan herken je de muzische waarde?

Dit alles exploreren we door zelf creatief aan de slag te gaan in deze nascholing en opnieuw zelf ervaring op te doen met materie, materialen en technieken. De nadruk ligt op opnieuw zelf ontdekken, exploreren, experimenteren, verrast worden door je eigen beeldend potentieel. Waarden die hoog in het vaandel gedragen worden in het leerplan muzische vorming. Dit om een nieuwe frisse kijk te geven op die beeldende vorming en om direct met deze ervaringen aan de slag te kunnen gaan in de eigen klaspraktijk!

Doelgroepen

  • leraren lager onderwijs
  • leraren in spe (studenten) 3de bachelor
  • lerarenopleiders
  • pedagogisch adviseurs/begeleiders
  • pedagogisch coaches
  • professionals in de kinderopvang
  • professionals in de vrijetijdssector

Tijdstip

maandag 19 november 2018
van 9u00 tot 16u00

Prijs + attest 

85 euro per deelnemer. Na inschrijving ontvang je een factuur. Meer info over betalingsvoorwaarden vind je hier

Achteraf krijg je een attest van deelname (enkel bij aanwezigheid). 

Locatie

Campus Jette
Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Hoe je je inschrijft

Inschrijven doe je hier.

Locatie

Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Nog vragen?

Voor inhoudelijke vragen:
Bram Malisse - Docent

Voor praktische vragen:
Sofie Van Ackeleyen

Contactformulier EhB+