coaching
Bij- en nascholing

Met 7 aan de tafel: Ini­ti­atie in Sys­temisch en Con­textgericht werken — 2023

In deze tweedaagse workshop bieden we een systemisch en contextgericht werkkader aan waarin basishandvaten aan bod komen voor alle hulpverleners die met gezinnen aan de slag gaan of die het systeem van de cliënt meer willen betrekken.

We schetsen contextgerichte en systemische concepten en leren kijken naar relatiepatronen, de gezinsontwikkeling en gezinsstructuren, de transgenerationele verhalen die we aan de hand van oefeningen en praktijkvoorbeelden verder uitwerken en concretiseren.

Doelstelling

 • De deelnemer kent na afloop wat een systemisch en contextgericht werkkader is
 • De deelnemer krijgt inzicht in basishandvaten om met gezinnen aan de slag te gaan of die het systeem van de cliënt meer willen betrekken.
 • De deelnemer leert praktijkgericht over contextgerichte en systemische concepten die centraal staan in deze hulpverlening. 
 • De deelnemers leren aan de hand van actieve werkvormen kijken naar relatiepatronen, de gezinsontwikkeling en gezinsstructuren, de transgenerationele verhalen.

Attest

Attest van deelname vanuit EhB en Rapunzel.

Programma

Deze opleiding is in samenwerking met Odisee en Rapunzel VZW en gaat door op donderdag 2 en 23 maart 2023.

Iets voor jou?
Hulpverleners die met individuele cliënten, in een leefgroep of met gezinnen werken die de complexiteit van een cliëntsysteem beter willen begrijpen en benaderen met ondersteuning van heldere kaders.

Een voorbeeld
De ouders van Robbe (13 jaar) worden geregeld gebeld door de school om hun zoon te komen halen. Na incidenten op de speelplaats raakt Robbe helemaal overstuur en niemand kan hem nog kalmeren. De relatie tussen de school en de ouders raakt van langsom meer gespannen: de school vindt dat de ouders veel te laks en toegeeflijk zijn en Robbe onvoldoende grenzen stellen, de ouders vinden dat de school geen begrip en geen degelijke aanpak heeft voor de problematiek van Robbe. Binnen dit spanningsveld zien we de gedragsproblemen van Robbe steeds verder toenemen.

Relationele, systemische focus
Een relationele, systemische focus gaat ervan uit dat mensen elkaar voortdurend en wederzijds beïnvloeden en helpt ons om naar relaties en interacties te kijken. Het stellen van meer relationele circulaire vragen brengt de relatiepatronen waar mensen soms in verstrikt raken in beeld. Problemen en moeilijkheden worden niet gebundeld in individuele kenmerken, maar worden vertaald in relationele beschrijvingen. Het is dan ook zinvol om naast de inhoud aandacht te besteden aan het betrekkingsniveau en naar metacommunicatie te gaan.

Positie en basishouding van de hulpverlener
Binnen het systeemdenken wordt veel aandacht besteed aan de positie en de basishouding van de hulpverlener. De meerzijdige partijdigheid helpt ons hierbij. De basishouding is een houding van serene participatie, verwondering, respect, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid. Als hulpverlener word je deel van het systeem en wordt er gezocht naar hoe je een vrije, werkbare positie kan innemen. 

Non verbale interventies
Naast verbale interventies zijn non-verbale interventies krachtig en ondersteunend. We willen jullie in deze workshop laten kennismaken met verschillende creatieve methodieken zoals het gebruik van tekeningen, DUPLO-sculpturen, metaforen en werken met verhalen.

Werkwijze
Tijdens de eerste dag worden een aantal contextgerichte en systemische concepten theoretisch geschetst en aan de hand van oefeningen en praktijkvoorbeelden verder uitgewerkt.
Thema’s als circulariteit en gezinsontwikkeling komen aan bod en worden gekoppeld aan concrete methodieken.

Tijdens dag twee ligt het accent meer op de praktijk en de toepassing. Er worden handvaten aangereikt om mensen uit de context effectief aan onze tafel uit te nodigen en er mee aan de slag te gaan. We gaan interactief en creatief, zowel verbaal als non-verbaal, aan de slag.

Voor beide dagen worden jullie uitgenodigd eigen casusmateriaal in te brengen en hiermee te oefenen. Ook de krachten die ontwikkelend zijn in het eigen systeem van de hulpverlener kunnen aan bod komen.

Lieve Wijckmans

Lieve Wijckmans

Trainer
 • Maatschappelijk werker
 • Opleiding systeemtherapie
 • Specialisatieopleidingen in NVR
 • Werkzaam als gezinstherapeute in OBC ter Wende-Espero 
 • Freelance coach en supervisor
 • Mentor 2-jarige opleiding Contextgerichte zorg: Systemisch werken met individuen, ouders, gezinnen en groepen
Liesbet Monballiu

Liesbet Monballiu

Trainer
 • Master in de klinische psychologie
 • Opleiding Relatie- en Gezinstherapie
 • Specialisatieopleiding in kindgerichte gezinstherapie
 • Ervaring in het werken met kinderen, jongeren en hun ouders vanuit het kinderpsychiatrisch mobiel team van het UZ Brussel
 • Werkt bij Resonans vzw, team Bamboe, een thuisbegeleidingsdienst voor kinderen, jongeren en hun gezin
 • Werkt in een privépraktijk voor psychotherapie in Jette

Locatie

Campus Kanal

Slotstraat 28
1000 Brussel

Kosten

Deze opleiding kost 250 euro per deelnemer voor 2 dagen.

Vereiste voorkennis

Professionals die hun omgang met mensen willen verbeteren. Bij voorkeur minimum bachelorniveau.

Inschrijven

Inschrijven kan je hier.

Contact

Campus Kanal

Slotstraat 28
1000 Brussel