Sticky notes in verschillende talen.
Bij- en nascholing

Meertaligheid in het basisonderwijs: een open meertalenbeleid met Nederlands in de hoofdrol 20-21

Je opleiding in details

Meertaligheid en diversiteit in het onderwijs zijn een realiteit. Dat geldt niet alleen voor de grootstedelijke onderwijscontext, ook in scholen in kleinere gemeenten bevolken kinderen met diverse taal- en culturele achtergronden de klassen. Pedagogieken als talensensibilisering en functioneel veeltalig leren maken opgang, maar vaak enkel in wetenschappelijke kringen. De overheid en de onderwijskoepels zijn er alvast voor gewonnen.
 
Maar in de praktijk vinden scholen het niet altijd even evident om een uitdagende, meertalige context om te buigen naar een meerwaarde en een troef. Vooral in de vertaling van theoretische inzichten naar de praktijk loopt het mank. Want hoe gaat dat dan concreet, thuistalen inzetten en benutten in de klas? Welke gradaties zijn er? En is er dan nog genoeg plaats voor het Nederlands?

In deze sessie willen wij theoretische kennis en didactische inzichten over meertaligheid verbinden met voorbeelden en ervaringen uit de onderwijspraktijk. Hierbij staat de taalverwerving Nederlands van meertalige kinderen steeds centraal. Het valoriseren van thuistalen in het onderwijs is dus allesbehalve een keuze tegen het Nederlands. Een open meertalenbeleid wil juist het pad effenen voor een krachtige taalleeromgeving met het Nederlands in de hoofdrol en de thuistalen van de kinderen in een sprankelende bijrol.

In de navorming ligt de focus op zowel het kleuter- als het lager onderwijs.

Doelgroepen

  • leraren basisonderwijs: kleuter- en lager onderwijs
  • directies basisonderwijs
  • CLB-medewerkers
  • Mentoren
  • pedagogisch adviseurs/begeleiders
  • Alumni

Tijdstip

februari 2021

Prijs + attest 

60 euro per deelnemer. Na inschrijving ontvang je een factuur. Meer info over betalingsvoorwaarden vind je hier

Achteraf krijg je een attest van deelname (enkel bij aanwezigheid). 

Locatie

Campus Kanal
Slotstraat 28
1000 Brussel

Hoe je je inschrijft

Inschrijven kan je hier vanaf 27.06.2020. 

Locatie

Campus Kanal

Slotstraat 28
1000 Brussel

Nog vragen?

Voor inhoudelijke vragen:
Anouk Vanherf - Docent

Voor praktische vragen:
Lina Kestemont

Contactformulier EhB+

Deel dit