EhB
Bij- en nascholing

Lezen is leuk én belangrijk! Over leesplezier en begrijpend luisteren en lezen in de basisschool 18-19

Je opleiding in details

Kernwoorden:

begrijpend lezen – functioneel lezen – PIRLS-onderzoek – begrijpend luisteren – leesplezier 

De onderwijstijd die besteed wordt aan begrijpend lezen is de afgelopen tien jaar drastisch gedaald. De negatieve resultaten op de leesprestaties van de Vlaamse leerlingen bleven dan ook niet uit. In deze navorming worden enerzijds mogelijke verklaringen voor deze negatieve resultaten belicht, maar anderzijds ligt de nadruk vooral op het aanreiken van antwoorden. Hoe kunnen wij het onderwijs begrijpend lezen weer kwaliteitsvol maken en tevens de leerlijn met begrijpend luisteren in de kleuterklas versterken.
 

Doelgroepen

 

  • Leerkrachten kleuteronderwijs
  • Leerkrachten lager onderwijs
  • Zorgleerkrachten en zorgcoördinatoren
  • Directieleden
  • Studenten in opleiding

Tijdstip

Donderdag 21 februari 2018
van 13u00 tot 16u00

Prijs + attest

50 euro per deelnemer
Na inschrijving ontvang je een factuur. 


Achteraf krijg je een attest van aanwezigheid (enkel bij aanwezigheid tijdens de lessen). 

Locatie

Campus Jette
Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Hoe je je inschrijft

Inschrijven doe je edu@ehb.be

Locatie

Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Nog vragen?