EhB
Bij- en nascholing

Lezen is leuk én belangrijk: hoe het begrijpend luister- en leesonderwijsversterken in het basisonderwijs 19-20

Je opleiding in details

Kernwoorden:

begrijpend lezen – functioneel lezen – PIRLS-onderzoek – begrijpend luisteren – leesplezier 

Begrijpend luisteren en begrijpend lezen vormen de basis voor onderwijssucces, daar zijn alle onderwijskundigen het over eens. Toch is de onderwijstijd die besteed wordt aan begrijpend lezen de afgelopen tien jaar drastisch gedaald. De negatieve resultaten op de leesprestaties van de Vlaamse leerlingen bleven dan ook niet uit. In deze navorming vertrekken we van mogelijke verklaringen en reiken we vervolgens antwoorden aan: hoe kunnen we het onderwijs begrijpend lezen weer kwaliteitsvol maken en ook de leerlijn met begrijpend luisteren in de kleuterklas versterken?

Doelgroepen

  • Leraren kleuter- en lager onderwijs
  • Directies
  • Mentoren
  • Pedagogisch adviseurs/begeleiders

Tijdstip

Donderdag 5 maart 2020
van 13u00 tot 16u00

Prijs + attest

50 euro per deelnemer
Na inschrijving ontvang je een factuur. 

Achteraf krijg je een attest van aanwezigheid (enkel bij aanwezigheid tijdens de lessen). 

Locatie

Campus Bloemenhof
Zespenningenstraat 70
1000 Brussel

Hoe je je inschrijft

Inschrijven doe je hier

Locatie

Campus Kanal

Slotstraat 28
1000 Brussel

Nog vragen?

Deel dit