EhB
Bij- en nascholing

Janusz Korczak als inspiratie voor de pedagogische praktijk 18-19

Je opleiding in details

Kernwoorden:

Korczak - kinderrechten - respect - participatie

Kinderen zijn volwassenen in wording: ze moeten nog van alles leren voor ze erbij horen. Neen, zegt Korczak, ze zijn volwaardig en hebben recht op vandaag. Maar wat betekent dat? In deze workshop hebben we het over de absoluutheid van de kindertijd, rechtvaardigheid en respect, dialoog en participatie. Hoe jong ook, het kind is reeds iemand. Een kind vertelt van alles en toont de wereld. Hoe kijk jij als professional naar kinderen? Door stil te staan bij onze manier van omgaan met kinderen, ontsluiten we de betekenis van Korczak vandaag. 

Doelgroepen

  • professionals in de kinderopvang en de vrijetijdssector
  • leraren kleuter- en lager onderwijs
  • zorgleerkrachten en zorgcoördinatoren
  • directieleden
  • studenten in opleiding 

Tijdstip

maandag 11 maart 2019
van 9u00 tot 12u00

Prijs + attest

50 euro per deelnemer. 
Na inschrijving ontvang je een factuur. Meer info over betalingsvoorwaarden vind je hier

Achteraf krijg je een attest van aanwezigheid (enkel bij aanwezigheid tijdens de lessen). 

Locatie

Campus Jette
Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Hoe je je inschrijft

Inschrijven doe je hier

Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Nog vragen?

Voor inhoudelijke vragen:
Kaat Verhaeghe - Docent

Voor praktische vragen:
Sofie Van Ackeleyen

Contactformulier EhB+