ICT in the lab 2
Bij- en nascholing

Intro­duc­tie tot pro­grameer­taal R

Start februari 2023

Voor wie

Wil jij als laborant bijleren op vlak van de nieuwste IT-technieken in je vakgebied?

Voor wie

Wil jij als laborant bijleren op vlak van de nieuwste IT-technieken in je vakgebied?

In het labo kunnen we niet meer om de impact van de digitale revolutie heen. Denk maar aan: het analyseren van enorme hoeveelheden data, snelle sequencing-methoden, krachtige computermodellen die het gedrag van een cel bestuderen of de chemische processen binnen organismen analyseren. Het zijn slechts enkele veranderingen die we recent gezien hebben. Al deze ontwikkelingen creëren nieuwe uitdagingen voor laboranten. 
In ‘Introductie tot R’ bestuderen we de impact van computertechnologie op de taakuitvoering van laboranten. Enerzijds voorzien we laboranten van een basiskennis datamanagement, R en machine learning, zodat ze actief aan de slag kunnen met deze toepassingen. Anderzijds willen we key-operatoren opleiden die de brug vormen tussen een medisch of farmaceutisch/biologisch laborant (MLT/FBT) en ICT’ers.

De focus ligt op het managen, structureren en organiseren van data. Daarnaast besteden we uitgebreid aandacht aan het analyseren van gegevens via R. In R leren we zowel via bestanden (csv, xlsx,…) en databanken data correct te verwerken. Verder maken we kennis met enkele vernuftige machine learning technieken.

Beschik je reeds over digitale basisvaardigheden of heb je de navorming ICT in the lab 1 gevolgd?   Dan is deze navorming de ideale vervolgopleiding!

Attest

Attest van deelname en slagen -  indien deelname aan evaluatievormen: 

Schriftelijk examen (35%), werkstuk (45%), observatie (20%) 

Deelnemers die vanuit het Postgraduaat ICT-Biotechnology voor dit onderdeel inschrijven en slagen(!), ontvangen een creditbewijs (voor 5 studiepunten). 
Je kan op deze manier gespreid over meerdere jaren voldoende creditbewijzen verzamelen om (alsnog) een PG getuigschrift te bekomen als je in bezit bent van een bachelor- of masterdiploma.

Programma

Deze opleiding start in op 28/02/2023.

Maakt onderdeel uit van het postgraduaat ICT - Biotechnology.

Programma
-    Data management
-    Basis programmeren in R
-    Basis data-analyse in R
-    Machine learning in R

Bekijk hier het lesprogramma:

 Programma Introduction to R

Waar heb je les?

Campus Kaai

Nijverheidskaai 170
1070 Brussel

of

Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

of

Online

Wat kost het?

Het inschrijvingsgeld bedraagt 450 euro.

Vereiste voorkennis

Basiskennis ICT vereist.

Inschrijven

Inschrijven kan je hier vanaf 25 juni 2022.  Kort voor aanvang zal je de factuur ontvangen per email.

Contact

Erasmushogeschool Brussel
Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette