Intervisie voor startende leerkrachten Leuven
Bij- en nascholing

Inter­visie voor star­tende leerkracht­en LEU­VEN 22 – 23

oktober - december 2022

Voor wie

Nood aan wat hulp bij je eerste dagen of zelfs jaren in het onderwijs? We brengen je samen met andere starters om samen op zoek te gaan daar de oorzaken van je moeilijkheden, om te komen - uiteraard -  tot een oplossing. We hanteren hierbij verschillende intervisiestrategieën.

Voor wie

Nood aan wat hulp bij je eerste dagen of zelfs jaren in het onderwijs? We brengen je samen met andere starters om samen op zoek te gaan daar de oorzaken van je moeilijkheden, om te komen - uiteraard -  tot een oplossing. We hanteren hierbij verschillende intervisiestrategieën.

Als startende leerkracht krijg je meteen de volledige verantwoordelijkheid. Heel wat taken komen op je af. Je lessen inhoudelijk voorbereiden, examens en jaarplanningen opstellen, samenwerken met collega’s om schoolbrede projecten uit te werken. Daarnaast sta je elke dag voor verschillende groepen en communiceer je met ouders. Je wordt voortdurend uitgedaagd jezelf als leerkracht te ontwikkelen en telkens opnieuw uit te vinden.

De eerste jaren in het onderwijs zijn best woelig en daarin extra ondersteund worden is geen overbodige luxe. Tijdens deze intervisiemomenten kom je samen met enkele andere starters in het onderwijs. We hanteren verschillende intervisiestrategieën om samen op zoek te gaan naar de oorzaken en oplossingen voor de moeilijkheden waar je tegen aanloopt. We werken vanuit verbinding en respect voor ieders persoonlijke zoektocht. We zorgen dat je concrete aanknopingspunten hebt om sterker aan de slag te gaan in de concrete moeilijke situaties die jij aanbrengt. 

Je wordt hierin begeleid door een sterke coach met de nodige theoretische kaders en handvatten, maar vooral veel praktijkervaring en hands on tips.
Je gaat met meer vertrouwen terug naar je school/klas!

Hoe je je inschrijft

Inschrijven kan je hier vanaf 25 juni 2022.

Je vakken

De vakken die je krijgt vertrekken vanuit deze instelling:

  • Je deelt je ervaringen als startende leerkracht
  • Je maakt kennis met verschillende intervisiestrategieën om met andere professionelen in overleg te gaan
  • Je ontwikkelt
    • concrete handelingsalternatieven voor het versterken van hun leraarsch
    • een praktijk- en oplossingsgerichte onderzoekende houding
    • weerbaarheid en kracht om na de intervisie sterker aan de slag te gaan in hun onderwijspraktijk

Je docent

Sara Van Dycke

Lector, master in de educatieve studies en leerkracht lager onderwijs.

Sara Van Dycke, lector Erasmushogeschool Brussel, is master in de educatieve studies en leerkracht lager onderwijs. Ze was achtereenvolgens werkzaam in het lager onderwijs, in het volwassenenonderwijs en werkt nu als lerarenopleider voor secundair en lager onderwijs. Ze doceert er o.a. communicatie, inclusief onderwijs en differentiatie, groepsmanagement en drama. Ze coacht al jaren volwassenen in hun ontwikkeling als leerkracht. Naast haar job in het onderwijs is Sara ook actief als consulent voor toerisme Vlaanderen waar ze werkt als trainingsacteur bij communicatietrainingen en trainingen op maat aanbiedt, voornamelijk gericht op communicatie en presentatie. In haar vrije tijd maakt ze theater voor kinderen of speelt ze improvisatietheater. In haar actieve en speelse trainingen met de nodige diepgang brengt Sara mensen samen om op veilige wijze hun comfortzone te verlaten en zich verder te ontplooien. 

Locatie

Campus Leuven

Interleuvenlaan 5
3001 Heverlee

Wat kost het?

Het inschrijvingsgeld bedraagt 175 euro. Na inschrijving ontvang je een factuur.  Meer info over betalingsvoorwaarden vind je hier. Achteraf krijg je een attest van deelname.

Inschrijven

Inschrijven kan je hier vanaf 25 juni 2022.

Contact

Locatie

Campus Leuven
Interleuvenlaan 5
3001 Heverlee

 

Stuur een mailtje naar Sara Van Dycke