Intervisie voor startende leerkrachten BRUSSEL
Bij- en nascholing

Inter­visie voor star­tende leerkracht­en BRUS­SEL 22 – 23

Als startende leerkracht krijg je meteen de volledige verantwoordelijkheid. Heel wat taken komen op je af. Je lessen inhoudelijk voorbereiden, examens en jaarplanningen opstellen, samenwerken met collega’s om schoolbrede projecten uit te werken. Daarnaast sta je elke dag voor verschillende groepen en communiceer je met ouders. Je wordt voortdurend uitgedaagd jezelf als leerkracht te ontwikkelen en telkens opnieuw uit te vinden.

De eerste jaren in het onderwijs zijn best woelig en daarin extra ondersteund worden is geen overbodige luxe. Tijdens deze intervisiemomenten kom je samen met enkele andere starters in het onderwijs. We hanteren verschillende intervisiestrategieën om samen op zoek te gaan naar de oorzaken en oplossingen voor de moeilijkheden waar je tegen aanloopt. We werken vanuit verbinding en respect voor ieders persoonlijke zoektocht. We zorgen dat je concrete aanknopingspunten hebt om sterker aan de slag te gaan in de concrete moeilijke situaties die jij aanbrengt. 

Je wordt hierin begeleid door een sterke coach met de nodige theoretische kaders en handvatten, maar vooral veel praktijkervaring en hands on tips.
Je gaat met meer vertrouwen terug naar je school/klas!

Doelstelling

  • Deelnemers delen hun ervaringen als startende leerkracht
  • Deelnemers maken kennis met verschillende intervisiestrategieën om met andere professionelen in overleg te gaan
  • Deelnemers ontwikkelen concrete handelingsalternatieven voor het versterken van hun leraarschap
  • Deelnemers ontwikkelen een praktijk- en oplossingsgerichte onderzoekende houding
  • Deelnemers ontwikkelen weerbaarheid en kracht om na de intervisie sterker aan de slag te gaan in hun onderwijspraktijk
     

Doelgroep

Startende leerkrachten.

Tijdstip

Nog te bepalen okt-dec 2022.

Prijs + attest

Het inschrijvingsgeld bedraagt 175 euro.

Na inschrijving ontvang je een factuur.  Meer info over betalingsvoorwaarden vind je hier.

Achteraf krijg je een attest van deelname.

Locatie

Campus Kanal
Slotstraat 28
1000 Brussel

of

Campus Bloemenhof
Zespenningenstraat 70
1000 Brussel

Hoe je je inschrijft

Inschrijven kan je hier vanaf 25 juni 2022.

Je docent

Sarah Auwerx

Lector, master in de pedagogische wetenschappen.

Sarah Auwerx, lector Erasmushogeschool Brussel, is master in de pedagogische wetenschappen. Ze was achtereenvolgens werkzaam in de integratiesector (Huis van het Nederlands) en in het secundair en volwassenenonderwijs en werkt nu als lerarenopleider voor secundair onderwijs en als lesgever in de opleiding gids-reisleider. Ze geeft les in o.a. communicatie, didactiek, klasmanagement, vertel-en improvisatietechnieken. Ze begeleidt stages, en verschillende schoolprojecten zoals buddy. 
Daarnaast is Sarah ook actief als consulent voor toerisme Vlaanderen waar ze trainingen op maat aanbiedt en gidsenwerkingen ondersteunt in communicatie en presentatie.
Met deze expertise slaagt Sarah erin op korte tijd een veilige groep te creëren waarin mensen zich laten uitdagen om te leren. Ze vertrekt telkens van de bagage, ervaringen en kennis die volwassenen al hebben en bouwt daarop verder. 
 

Locatie

Campus Kanal

Slotstraat 28
1000 Brussel

of

Campus Bloemenhof

Zespenningenstraat 70
1000 Brussel

Contact

Stuur een mailtje naar Sarah Auwerx