EhB
Bij- en nascholing

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet 19-20

Je opleiding in details

Alles begint bij het aanbieden van de juiste prikkel, uitdagend materiaal of een sprekend voorbeeld. Daarna worden kinderen vanzelf vindingrijk en dus creatief. Ze hebben 100 talen om zich uit te drukken: zingen, tekenen, dansen, spelen, … In deze navorming gaan we daarom dieper in op de kracht van ‘de ruimte als derde pedagoog’, en bekijken we samen hoe kinderen aan de hand van uiteenlopende materialen tot muzische expressie kunnen komen. Welke opdrachten zijn prikkelend en stimulerend genoeg om innoverend te leren denken, hoe stimuleren we probleemoplossend denken en hoe pakken we domeinoverschrijding aan?

Doelgroepen

  • Leraren (onderwijsniveau kleuter en lager)
  • Leraren in spe (studenten) (kleuter en lager)
  • Alumni
  • Professionals in kinderopvang
  • Professionals in cultuur- en vrijetijdssector
  • Pedagogische coaches

Tijdstip

maandag 27 mei 2020
van 9u00 tot 12u00

Prijs + attest 

50 euro per deelnemer. Na inschrijving ontvang je een factuur.  Meer info over betalingsvoorwaarden vind je hier

Achteraf krijg je een attest van deelname (enkel bij aanwezigheid). 

Locatie

Campus Kanal
Slotstraat 28
1000 Brussel

Hoe je je inschrijft

Inschrijven doe je hier

Locatie

Campus Kanal

Slotstraat 28 
1000 Brussel

Nog vragen?

Deel dit