Studenten Logies, Hotel- en Cateringmanagement
Graduaat (HBO5)

Logies-, Restaurant- & Cateringmanagement

Fan van horeca!

Je verwent graag je klanten. Je houdt ervan mensen in hun vrije tijd verwennen en ontspanning aanbieden. Je wil hen een onvergetelijke ervaring bezorgen!

Je bent commercieel ingesteld. Je komt tegemoet aan je veeleisende klanten zonder het belang van het bedrijf te vergeten. Je bent praktisch met oog voor detail.

Je bent een teamplayer. Je houdt ervan om in team te werken en hen in hun dagelijkse werking aan te sturen. Dit doe je zelfstandig en met aandacht voor de mensen om je heen.

Je bent een actieve doener. Je houdt ervan te organiseren, bent flexibel en je wil je resultaat bereiken. Je wil productkennis opdoen en praktijkgericht leren.

De gastvrijheidssector, met haar hotelketens, recreatieparken, evenementenhallen, restaurants, cateringbedrijven en sportcentra, is voortdurend op zoek naar mensen die de expertise hebben om ontspanning, service en verwennerij te kunnen managen. En dat is niet vanzelfsprekend. Je dient namelijk rekening te houden met zowel de veeleisendheid van de klanten als met de commerciële belangen. We leiden je daarom op tot een medewerker met managementvaardigheden, organisatietalent, commercieel gevoel, productkennis, een duidelijke klantgerichtheid en een zekere maturiteit.

Om dit te bereiken, dien je een aantal beroepsvaardigheden te verwerven, die we omzetten in acht basisdoelstellingen:

 • je kan tegemoetkomen aan de veeleisendheid van de klanten
 • je vult de commerciële belangen in
 • je hebt organisatietalent
 • je hebt een ondernemende ingesteldheid
 • je kunt zowel zelfstandig als in teamverband opdrachten uitvoeren
 • je realiseert projecten
 • je beschikt over heel wat communicatieve vaardigheden
 • je hebt voldoende technische bagage om je medewerkers te managen

Inkanteling HBO5

Je hebt het ongetwijfeld al gehoord: vanaf september 2019 worden HBO5-opleidingen (met uitzondering van Verpleegkunde) graduaatsopleidingen en zal je als graduaatsstudent les volgen aan de hogeschool (en dus niet meer bij een CVO). Wat verandert er voor jou? Lees meer op deze pagina.

Het diploma graduaat Logies-, Restaurant- en Cateringmanagement opent vele deuren

De vraag naar ondernemende profielen in de hotel- en cateringsector is groot. De vrijetijdsector heeft nood aan dynamische profielen die met oog voor detail een evenwicht vinden tussen de veeleisende klanten en het commercieel belang van het bedrijf. Naast een degelijke technische kennis beschik je ook over communicatieve en commerciële vaardigheden.

Ruime keuze op de arbeidsmarkt en uitzicht op een boeiende carrière

Met dit graduaatdiploma op zak moet je je niet afvragen waar je een job kunt vinden. De vraag is eerder in welke omgeving je graag je talenten volledig benut. Zowel in binnen- als buitenland kun je aan de slag bij hotelketens, recreatieparken, evenementhallen, restaurants, cateringbedrijven, sportcentra, woonzorgcentra... Je kan ook als zelfstandige je eigen zaak opstarten.

Deze tweejarige opleiding bereidt je voor op een job binnen de hotel en restaurantsector in een (middel)managementfunctie als maître d’hôtel, food and beverages manager, front office manager, keukenverantwoordelijke … Je kan als zelfstandige ook aan de slag in de cateringsector, restaurantsector, uitbating van kleinschalige logies …

Verder studeren?

Wil je na deze opleiding je kennis verdiepen in de hotelsector, dan biedt een professionele bachelor Hotelmanagement aan de Erasmushogeschool Brussel een aanvullingstraject van 90 studiepunten.

Wil je je kennis verbreden en doorstromen naar een professionele bachelor in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde zoals Toerisme- & Recreatiemanagement, Office Management, Communicatiemanagement of Idea & Innovatiemanagement, dan krijg je bij de Erasmushogeschool Brussel vrijstellingen o.b.v. je graduaatsdiploma (EVK).

We bieden je een tweejarige opleiding aan die volledig op de beroepspraktijk is
afgestemd. Je volgt ongeveer 3,5 dagen les per week. Zowel in het 1e en 2de jaar van
de opleiding zijn stages vervat. Deze stage geeft je de kans om wat je leert in de lessen
meteen om te zetten in de praktijk.

Je opleidingsprogramma bestaat uit zes leerlijnen:

1. Operationele vaardigheden

In de leerlijn “Operationele vaardigheden” krijg je een overzicht van de horecasector, een inzicht in de manier waarop hotels, restaurants en cateringbedrijven dagelijks functioneren en je leert per afstudeerrichting de specifieke vaardigheden die noodzakelijk zijn om een functie uit te voeren in de logies-, restaurant- of cateringindustrie.


2. Managementvaardigheden

De leerlijn “Managementvaardigheden” bevat vakken rond de manier waarop lorecabedrijven of -afdelingen in de verschillende industrieën beheerd worden. Samen met de leerlijn operationele vaardigheden vormt dit de inhoudelijke kern van je opleiding.

3. ICT, administratie en bedrijfsmanagement

In deze leerlijn leer je vooral heel wat ondersteunende kennis en vaardigheden. In
eender welke sector moet je immers kaas geheten hebben van “ICT, administratie en
bedrijfsmanagement” om een functie in het middenkader te kunnen opnemen. Toch
worden de inhouden in de leerlijn sterk toegespitst op de kennis en vaardigheden die
noodzakelijk zijn in de horecasector.

4. Communicatie

De leerlijn “communicatie” biedt jou een aantal algemeen inzetbare vaardigheden zoals vergadertechnieken, inzicht in marketingprincipes, zakelijk e-mailen, presentaties geven… . Daarnaast leer je ook heel wat communicatietools die specifiek zijn voor de loreca-industrie. Denk maar aan talenkennis, aandacht voor correcte omgangsvormen met de klant, voor etiquette, voor interculturele
gebruiken….

5. Professionele ontwikkeling

Leerlijn “professionele ontwikkeling”. In deze leerlijn krijg je de opdracht om te reflecteren over jouw professionele ontwikkeling. Dat doe je voor een groot deel aan de hand van het leerwerk of de stage die je op dat moment uitvoert. Het POP of professioneel ontwikkelingsplan wordt op die manier een  document dat je gedurende jouw hele opleiding zal aanvullen en gebruiken om voor jezelf doelen te zetten en actiepunten te formuleren. Ieder POPvak legt een andere focus en is afgestemd op de afstudeerrichting die je hebt gekozen.

6. Integratie

Tot de leerlijn “integratie” behoren de vakken die ingevuld worden door middel van werkplekleren (één in ieder semester, met geleidelijk aan een groter gewicht) en het geïntegreerde project dat je aan het einde van jouw studie maakt. Aanvullend wordt uiteraard ook in andere vakken geïntegreerd aan jouw competenties gewerkt. In heel de opleiding staat projectwerk centraal waarin je de inhouden dan
op een geïntegreerde, praktijkgerichte en voornamelijk ook (begeleid) zelfstandige manier kan verwerven.

Lessenrooster?

Wanneer vinden je lessen plaats? Kijk voor een idee alvast op het lessenrooster van 2018 voor het dagtraject (1ste - 2de jaar).

Je vakken concreet per jaar

In je eerste jaar volg je deze vakken

Operationele vaardigheden

 • Inleiding tot de horecasector - 3 credits
 • Hotelbusiness - 3 credits
 • Aankoopbeheer - 4
 • Restaurantbusiness - 3
 • Cateringbusiness - 3

Managementvaardigheden

 • Marktanalyse - 3

ICT, administratie en bedrijfsmanagement

 • gezondheid, veiligheid en hygiëne - 3
 • ICT skills -4
 • Boekhouden - 3
 • People management - 3
 • Operationeel management: basics - 3

Communicatie

Omgangsvormen - 3

 • Professionele communicatie I - 4
 • Etiquette - 4
 • Professionele communicatie II - 3

Professionele ontwikkeling

 • Pop: de horecasector en ik - 3
 • Pop: mijn afdeling en ik - 3

Integratie

 • Leerwerk: de horecasector en ik - 3
 • Stage: mijn afdeling en ik - 3

In je tweede jaar heb je deze keuzes

 • Operationele vaardigheden
  • Optie Logies
  • Front office - 4
 • Optie restaurant:
  • Productkennis en restaurantservice - 5
  • Menu-engineering - 3
 • Optie catering:
  • Productkennis, koken en presenteren - 5
  • Menu engineering - 3

Managementvaardigheden

 • Optie logies:
  • F&B cost control - 4
  • Event management logies - 4
  • Hotelorganisatie - 4
  • Hotelprijszetting - 4
 • Optie restaurant:
  • Event management Restaurant - 4
  • Restaurantbeheer - 4
 • Optie Catering:
  • Event management catering - 4
  • Cateringbeheer - 4

ICT, administratie en bedrijfsmanagement

 • Financieel beheer - 4
 • Personeelsbeheer - 4

Communicatie

 • Interculturaliteit - 3
 • Professionele communicatie - 3
 • Marketing (optie: logies / restaurant / catering) - 4

Professionele ontwikkeling

 • Pop: ik binnen mijn afdeling (optie: logies / restaurant / catering) - 3

Integratie

 • Stage: ik binnen mijn afdeling (optie: logies / restaurant / catering) - 4
 • Eindstage: ik binnen de sector (optie: logies / restaurant / catering) - 8
 • Geïntegreerd project (optie: logies/ restaurant / catering) - 4

Volg je het dagtraject? Dan gaan je lessen door in het centrum van Brussel, op campus Bloemenhof van de Erasmushogeschool Brussel.

Volg je het avondtraject? Dan gaan je lessen door in Brussel, op de campus van CVO Coovi in gebouw 5.

Data van onze infodagen 2019:

•    zaterdag 16 maart 
•    zaterdag 27 april 
•    zaterdag 22 juni 
•    zaterdag 7 september 

Telkens van 10 – 15 u. 

Locatie:

De infodag vindt plaats op Campus Bloemenhof, de campus waar je ook deze opleiding zal studeren.

Start inschrijvingen

Vanaf zaterdag 22 juni kan je je trouwens ook meteen inschrijven voor de opleidingen van EhB.

Inschrijven

Voor meer info omtrent de voorwaarden kan je op onze pagina toelatingsvoorwaarden terecht.

Meer informatie over de inschrijvingsmogelijkheden vind je terug op de pagina inschrijven.

Nog vragen?

Heb je nog vragen over deze opleiding? Stuur ze naar graduaat.loreca@ehb.be