Erfgoedondernemerschap
Postgraduaat

Erfgoedondernemerschap

Doelstellingen

Kan jouw erfgoed (financieel) overleven? Word erfgoedondernemer in 9 thema’s.

Omdat ondernemen en het ontwikkelen van een businessmodel in erfgoed een uitdaging is voor erfgoedbeheerders, werd het postgraduaat “Erfgoedondernemerschap” opgericht. Het programma omvat 4 kernpunten:

 • 9 praktijkgerichte thema’s
 • Erfgoed businessmodel canvas voor jouw project of organisatie
 • Voorbeeldcases hedendaagse erfgoedpraktijk
 • Doorlopende persoonlijke begeleiding

In een klimaat waar subsidies steeds minder zeker zijn of zelfs wegvallen moet de erfgoedbeheerder van vandaag anders gaan denken over zijn werking en vooral de financiële draagkracht ervan. Het overaanbod aan publicaties over marketing en ondernemen is vaak niet voldoende specifiek om een erfgoedbeheerder te ondersteunen in zijn of haar zoektocht naar een businessmodel op maat. Erfgoedbeheerders hebben geen nood aan de zoveelste marketingtheorie die zegt wat ze moeten doen, maar aan een transparante realistische aanpak die hen stap voor stap helpt een business model te ontwikkelen en een marketingplan te genereren dat dat model in praktijk brengt.

Na elke sessie gaan de studenten zelf aan de slag en werkt met een bouwsteen van het Erfgoed businessmodel canvas uit, specifiek voor zijn/haar erfgoedonderneming. Behalve lesdagen, begeleiden de docenten de studenten tevens via mail of telefonisch tussen alle sessies door.

Vakken

Het businessmodel canvas genereert een nieuwe adem voor jouw project.

Succesvol ondernemen begint met een degelijke strategie voor heel de organisatie. De student ontwikkelt stap voor stap het businessmodel en marketingplan voor zijn/haar erfgoedproject, museum, monument of erfgoedsite.

Tijdens de opleiding wordt het Business Model Canvas van A. Osterwalder gevolgd, dat door de Bardijnen specifiek werd aangepast voor erfgoedprojecten.  Dit zijn de stappen in het model:

 • identificeren assets van erfgoedlocatie of project
 • (her)definiëren waarden
 • doelgroepen en actoren in kaart brengen en de kanalen wie welke ze kunnen bereikt worden
 • analyseren van de resources die nodig zijn om plannen waar te maken
 • een degelijk financieel plan uitwerken met kostenstructuur en inkomstenstromen

Lesplanning

Dag 1 –  “Definieer de waardepropositie van jouw erfgoed” (vrijdag 6 oktober 2017)

De waarde van erfgoed is te vinden in de beleving ervan. We definiëren de beleving die je biedt of zou willen bieden met jouw erfgoedwerking en gaan na hoe je dit doet of kan doen, met programma’s of diensten? Maar ook de problemen worden niet uit de weg gegaan. We definiëren ze en pakken ze aan.

Dag 2 –  “Co-creatoren en relaties (vrijdag 20 oktober 2017)

Een beleving is een creatie van, voor en door mensen. Voor erfgoed dus geen klanten maar co-creatoren. Wie zijn de stakeholders voor wie en met wie je je erfgoedbeleving realiseert. Wie helpt jouw verhaal tot leven te brengen en wie beleeft het niet?

Dag 3 –  “Kanalen” (vrijdag 17 november 2017)

Hoe bereik je je stakeholders en co-creatoren? Hoe willen zij bereikt worden? We brengen in kaart via welke kanalen je je erfgoedbeleving kan aanbieden aan je publiek.

Dag 4 –  “Sleutelpartners, -activiteiten en -bronnen” (vrijdag 24 november 2017)

Activiteiten – Wat zijn de belangrijkste activiteiten die je moet ontplooien om je belevingswaarde te ontwikkelen? Welke jobs zijn nodig om jouw erfgoedbeleving tot leven te brengen en vooral wat is essentieel om je erfgoedonderneming levend te houden: marketing, promotiecampagnes, evenementen, productontwikkeling, opleidingen, netwerking, onderzoek, dienstverlening …

Partners – Wie zijn je belangrijkste partners om de belevingswaarde van je erfgoed te realiseren? Welke partnerships zijn er of heb je nodig en hoe breng je ze tot stand: strategische partnerships met concurrenten, joint ventures, leveranciers, …

Middelen – Koken kost geld, erfgoed beheren ook. Maar geld is niet de enige vorm van broodnodige resources. Ook materialen, mensen en intellectuele resources zijn cruciaal om jouw erfgoedonderneming te doen slagen. We identificeren de noden van jouw organisatie en werken een plan uit hoe je ze kan bekomen.

Dag 5 – “Resultaten en kosten” (vrijdag 8 december 2017)

Wat kost je erfgoedonderneming nu echt en welke kosten zijn inherent aan je werking? Hoe rentabiliseren we door te besparen, maar ook waar kunnen we inkomsten uit genereren? Vaste kosten, variabele kosten,… het komt allemaal aan bod.

Je ontwikkelt een ondernemingsplan om resultaten te boeken, zowel kwantitatief als kwalitatief. Voor een erfgoedonderneming vertaalt dit zich niet enkel in cash aan de kassa, we bieden ook een kwalitatieve beleving/ervaring aan. Je brengt je doelstellingen in kaart en maakt een stappenplan dat bepaalt wanneer we welke mijlpaal willen bereiken.

Dag 6 –  “Jury-presentaties” (vrijdag 15 december 2017)

Na de vijfde dag is het model voor jouw erfgoedonderneming in kaart gebracht en klaar voor een eerste vuurdoop. Je presenteer je business model je aan de jury van erfgoedexperten en -ondernemers en je medestudenten waarna je feedback krijgt die je helpt je model finaal af te werken, waarna je dan gedurende 3 maanden kan werken aan de uitrol van je model.

Dag 7 & 8 – “Inbound marketing & Contentmarketing voor erfgoed” (vrijdag 19 januari 2018 +vrijdag 26 januari 2018)

Nu je prototype de vuurdoop van de jury heeft doorstaan kan je beginnen met de ontwikkeling van je marketingstrategie en je uitvoeringsplan. In twee dagen dompelen we je onder in de wereld van inbound- en contentmarketing en maken van jou een echte storyteller. Je leert je on the job hoe je je verhaal – je waardepropositie – tot bij je co-creatoren brengt en hoe je ze inschakelt als storytellers.

Dag 9 – “Studiedag “Erfgoedondernemerschap” (donderdag 26 april 2018)

Op de tweede studiedag “Erfgoedondernemerschap” presenteer je je model voor de 2de keer maar dit keer voor een breed publiek uit de erfgoedsector. Deze presentatie is tevens je eindexamen.

Coaching (februari, maart, april 2018)

Je krijgt na het laatste college ook een persoonlijke coaching van 4 uur bij jou ter plaatse in aanloop naar de studiedag waar je je ondernemingsplan finaal presenteert aan je collega’s uit de sector.

Evaluatie

De cursisten dienen een businessmodel voor hun erfgoed te ontwikkelen en te verdedigen voor een jury.

Bestel het boek

Klik hier om het boek te bestellen

Het postgraduaat Erfgoedondernemerschap is een samenwerking tussen Erasmushogeschool, De Bardijnen en Politeia waarbij elke partner zijn specifieke taken heeft. De Erasmushogeschool doet de algemene coördinatie en is de eindverantwoordelijke, De Bardijnen draagt de inhoudelijke en ten slotte zorgt Politeia voor de communicatiemiddelen (flyer, nieuwsbrief, enz).

Kosten

Deze opleiding kost 1.500 €.

Inclusief:

 • 8 collegedagen
 • 4 uur individuele coaching
 • het “Handboek Erfgoedondernemer”
 • dranken en broodjes op lesdagen
 • persoonlijke coaching door de docenten naast de colleges
 • inkomgelden voor toegang tot de studiedag

Campus Bloemenhof

Zespenningenstraat 70
1000 Brussel

Toelatingsvoorwaarden

Er is geen specifieke voorkennis vereist. De studenten dienen minimaal te beschikken over een bachelordiploma. Studenten zonder een bachelordiploma kunnen worden toegelaten tot het postgraduaat maar kunnen geen getuigschrift bekomen, enkel een deelnameattest.

Inschrijven

Maak je erfgoedwerking klaar voor de toekomst en schrijf je in voor het gloednieuwe postgraduaat “Erfgoedondernemerschap”! Inschrijven kan je hier. Na inschrijving ontvang je een factuur.