Emo eten
Bij- en nascholing

Emo eten - 28 april 2022

Programma

Emo-eten en gedragsverandering

Emoties en eten zijn dikwijls aan elkaar verbonden. Denk maar aan een ‘welverdiend glas wijn’ na een stevige werkdag of dat stukje chocolade dat ons bij verdriet helpt.
Voor sommige mensen is ‘emo-eten’ een manier om met hun emoties om te gaan. Hoe kan je een emotionele eter herkennen en zijn/haar gedrag wijzigen? Wat is nu juist het verschil tussen emotioneel eetgedrag en een eetstoornis (waarbij doorverwijzing noodzakelijk kan zijn)? 

In deze studiedag staan we stil bij emotioneel eten. We kijken onder andere naar de behandelaanpak en de psychische achtergrond. Daarbij wordt een multidisciplinaire aanpak niet uit het oog verloren.
Verschillende specialisten geven jullie in deze workshop vanuit hun eigen achtergrond, ervaring en expertise handvaten mee om met dit thema aan de slag te gaan.

Planning

9u30 - 9u45: Aanmelding + woordje vooraf

Plenaire sessies:
9u45 - 11u: Motivationeel begeleiden - An Vandeputte

11u-11u15: koffiepauze

11u15 - 13u: Introductie: Voedingspsychologie bij eetstoornissen - Marleen Verschroeven

13u - 14u Lunch

Workshops in kleine groep:

14u-15u: workshop

15u-15u15: koffiepauze

15u15-16u15: workshop

Intuïtief en gewichtsneutraal werken in de praktijk - Lotte De Clercq
Stress & burn-out – Evi Van den Bossche

Locatie

De opleiding gaat digitaal door.

Attest

Na het beëindigen van deze opleiding ontvang je een attest van aanwezigheid.

Vereiste voorkennis

Bij voorkeur ben je in het bezit van een diploma bachelor in de Voedings- en Dieetkunde of Verpleegkunde, een professionele bachelor Secundair Onderwijs – Lichamelijke Opvoeding; of een diploma academische bachelor/master Kinesitherapie, Farmacie, Biomedische Wetenschappen, Gezondheidswetenschappen, (Klinische) Psychologie, of dergelijke.  Of je volgt simultaan een dergelijke professionele of academische opleiding VDK.

Kosten

Het inschrijvingsgeld bedraagt 150 euro.
Studententarief aan 65 euro.

Introductie: toepassing voedingspsychologie bij eetstoornissen

Eetstoornissen kennen meestal een psychische oorzaak. Vaak zien we mensen die er niet in slagen controle te
krijgen over hun leven een eetstoornis ontwikkelen. Ze proberen grip te krijgen over iets, waardoor ze zich
richten op hun eten en lichaamsgewicht. In andere gevallen zien mensen eten als een troost of als manier om
met hun emoties of stress om te gaan.
Voeding is heel persoonlijk en is omwille hiervan dan ook onvermijdelijk verstrengeld met ons emotioneel en
mentaal welzijn. Het laatste decennia is er nieuwe tak in de geneeskunde ontstaan, met name de
voedingspsychologie. De opkomst van deze wetenschap is te danken aan de vele onderzoeken die hebben
aangetoond dat hoe we ons voelen en denken onlosmakelijk verbonden is met ons voedingspatroon en
eetgedrag. Bovendien toonden deze onderzoeken ook aan dat hoe en wat we eten een grote invloed heeft op
ons psychisch welzijn.
De voedingspsychologie is de wetenschap waarbij er via voeding met specifieke nutriënten wordt gewerkt om
het mentaal en lichamelijk welzijn te verhogen. Hierbij gaan we kijken naar de nutritionele invloeden op
biochemisch vlak en welke voeding nodig is voor de optimale gezondheid van onze hersenen en de werking
van onze neurotransmitters (waaronder onze gelukshormonen).
Aangezien er veel psychische aspecten spelen bij eetstoornissen en veranderingen in voedingspatronen, moet
het ook psychisch opgevangen kunnen worden. Hiervoor gaan we een kijkje nemen naar ACT. Dit is een
gedragstherapeutische methode waarbij men leert om te gaan met psychische moeilijkheden die komen
kijken bij verandering, in dit geval verandering van voedingspatroon. Denk hierbij aan bepaalde gedachten,
gevoelens, maar ook lichaamssensaties.

Intuïtief en gewichtsneutraal werken in de praktijk - Lotte De Clercq

Eten, het is iets wat we allemaal doen en kennen, maar waar we ook zo hard mee kunnen sukkelen. Daarom dat we in deze workshop gaan kijken hoe je op een praktische manier de principes van intuïtief eten kan toepassen in de praktijk. Kort worden de principes toegelicht, maar we kijken samen hoe je dit uitlegt aan je patiënt en hoe je er daadwerkelijk mee aan de slag gaat. Bij de principes van intuïtief eten gaan we ook wat meer aandacht geven aan het principe: eer je lichaam, want als diëtist weten we hier vaak wat minder over. Dus hoe begin je hier nu aan en hoe kan je er zelf voor zorgen dat je op je praktijk gewichtsneutraal te werk gaat. Na het krijgen van de verschillende handvaten en tools kan je dan ook in je eigen praktijk aan de slag met je patiënten.
 

Motiveren tot gedragsverandering bij emo-eten 

Hoewel iedereen droomt van probleemloze dagen, is het loslaten van emotie-eten voor patiënten vaak niet makkelijk. Op de weg naar herstel van emo-eten liggen heel wat verleidingen, hindernissen, en ambivalentie die af en toe vaart verminderen of verandering tegenwerken. Deze webinar biedt houvasten ivm hoe hulpverleners hun patiënten kunnen bijstaan: Hoe kunnen we goed coachen in het proces van herstel ? Hoe kunnen we aanwezige motivatie herkennen ? Hoe kunnen we motivatie versterken ? Hoe kunnen we patiënten van moeten naar willen brengen ? 
Veel voorbeelden concretiseren do's en don'ts voor hulpverleners. 

An Vandeputte 
Klinisch Psycholoog, Gedragstherapeut en coordinator van het Kenniscentrum Eetexpert.be    
 

Stress/burn-out en 'diëten'

In deze workshop wordt aandacht besteed aan de stress/burn-out die kan gepaard gaan met ‘diëten’ en het gewone werk/privé leven. Diëten als in jarenlang volgen van commerciële diëten en als in ‘het moeten’ volgen van een allergiedieet. 
Je ervaart in deze workshop:
-    Wat stress en burn-out is.
-    Hoe jij met het inzicht, overzicht en h/erkenning van de stresstriggers van en met je cliënt aan de slag kan.
-    Wat er nodig is om hem/haar/hen te begeleiden richting het vooropgezette doel, met minder stress in het leven.
-    Specifieke aandachtpunten voor de begeleiding van cliënten met burn-out.

Evi Van den Bossche, allergiediëtist, Ingenieur Voeding & Dranken en Creatieve Coach Stress & Burn-Out
 

Inschrijven

Inschrijven kan zodra het programma helemaal vorm heeft gekregen. 

Wil je op de hoogte blijven over deze studiedag?

Deel dit