continuing education
Bij- en nascholing

Duurzaam ontwerpen met planten en groenvormen 20-21

De opleiding Duurzaam ontwerpen met planten en groenvormen richt zich op professionals die zich willen verdiepen in het natuurrijk, klimaat- en beheergericht design van tuinen, parken en publieke ruimten. Ze is interessant voor iedereen die beroepshalve met beplanting te maken heeft: tuin- en landschapsarchitecten, tuinontwerpers, groenambtenaren en diensthoofden, groenmanagers, studiebureaus, architecten, stedenbouwkundigen, bio-ingenieurs, tuinaannemers, projectontwikkelaars, …  

Je leert in deze opleiding een methodiek en principes voor een duurzaam beplantingsontwerp toepassen. Deelnemers kunnen na de opleiding ontwerpen met planten en groenvormen vanuit inzicht in de lokale omgeving, het klimaat en de klimaatverandering, de biodiversiteit, netwerken en kringlopen, de menselijke schaal en beleving. Ze kunnen een groen- of beplantingsplan opstellen, lezen, beoordelen op zijn ecologische waarde en waar nodig bijsturen. 

Inhoud

Om de volledige methodiek van duurzaam beplantingsontwerp aan te leren volg je de 4 modules van de opleiding. Je kan ook apart voor een module inschrijven. 

Module 1 – Groenstudie (2 lesdagen) 
Deze module focust op de analyse van bestaande beplantingen en vegetaties met veel aandacht voor groeiproces, dynamiek en biodiversiteit. Bestaande begroeiingen worden zowel door een ecologische als door een ontwerpbril bekeken. 

Module 2 – Groenplan (2 lesdagen) 
Deze module richt zich op de ontwikkeling van een visie, een concept en op de keuze van een beplantings- en beheermethode. In deze module leer je onder meer over ecosysteemdiensten, omgevingspsychologische factoren en hoe je beheergericht ontwerpt. 

Module 3 – Beplantingsvoorstel (1 lesdag) 
In de derde module komt de keuze van planten op basis van natuurlijke processen aan bod, maar ook de esthetische kwaliteit van een beplanting en de beleving ervan. Hier behandelen we aspecten als het klimaatadaptief en -mitigerend vermogen van planten. Je leert meer over groeiwijze, fenologie, regeneratievermogen en vatbaarheid voor ziekten en plagen van planten. Met deze kennis leer je een beplantingsvoorstel opstellen. 

Module 4 - Beplantingsplan en alternatieven (1 lesdag + ½ lesdag 'Vectorworks Landschap' gratis en optioneel) 
Deze module gaat dieper in op de verschillende manieren om een beplantingsplan, -schema of -lijst (bestek en meetstaat) op te maken. De aandacht gaat ook naar plant- en zaaitechnieken, software en andere hulpmiddelen. 

Attest

Je ontvangt een attest ‘Duurzaam ontwerpen met planten en groenvormen’ van de Erasmushogeschool Brussel. 

Lesgevers

De volledige opleiding wordt gegeven door een team van lesgevers uit de praktijk, die elkaar afwisselen. Zo krijg je als deelnemer verschillende ervaringen mee.  
Naast landschaps- en tuinarchitecten werken aan de cursus bio-ingenieurs, biologen en ecologen mee. Dat zorgt voor een brede kijk op duurzaam ontwerpen met planten en groenvormen.  

 

Data

Eerste lessenreeks

 • Module 1 – Groenstudie: 4 en 6 maart 2021 
 • Module 2 – Groenplan: 11 en 13 maart 2021
 • Module 3 – Beplantingsvoorstel: 25 maart 2021
 • Module 4 – Beplantingsplan en alternatieven: 1 april 2021
 • Extra en gratis: inleiding tot Vectorworks Landschap op 2 april 2021 

Tweede lessenreeks

 • Module 1 – Groenstudie: 21 en 22 april 2021 
 • Module 2 – Groenplan: 28 en 29 april 2021
 • Module 3 – Beplantingsvoorstel: 19 mei 2021
 • Module 4 – Beplantingsplan en alternatieven: 26 mei 2021
 • Extra en gratis: inleiding tot Vectorworks Landschap op 27 mei 2021 

Elke lesdag loopt van 10 tot 18 uur (behalve de extra lesdag 'Vectorworks Landschap'). Indien de lessen omwille van COVID-19 niet ter plaatse kunnen doorgaan, wordt een online alternatief aangeboden. 

  Programma

  Elke module omvat zowel theorie als praktijk. We bestuderen echte cases. Tijdens de praktijkoefeningen is er volop ruimte voor de uitwisseling van ideeën en ervaringen.  

  Module 1 (2 dagen) 
  GROENSTUDIE - Hoofdthema: dynamiek & diversiteit 

  Dag 1 

  • Natuurlijke plantengemeenschappen
  • Opvolging of verandering in soortensamenstelling
  • Gelaagdheid in de vegetatie en beplanting 
  • Onderlinge concurrentie tussen planten 
  • Vegetatie in soorten en vormen 

  Dag 2 

  • Massa, ruimte, circulatie, toegankelijkheid, … 
  • Groenvormen en structuren 
  • Standplaats 
  • Bestaande begroeiingen 
  • Ecosysteemdiensten & functies 
  • Gebruikersbehoeften 

  Module 2 
  GROENPLAN - Hoofdthema: waardering, formulering & doelstelling 

  Dag 1 

  • Ecologische en sociaal-culturele factoren 
  • Ecosysteemdiensten & functies  
  • Menselijke schaal en omgevingspsychologische factoren 
  • Gewenste streef- eindbeeld als vertrekpunt  
  • Punten, lijnen, vlakken 
  • Open en gesloten groenvormen 
  • Verticale en horizontale gelaagdheid 
  • Beheerfasen: start-, ontwikkelings-, eind-, omvormings- en 0-beheer 

  Dag 2  

  • Beplantingsmethode (en/of zaaien; spontane vegetatie); eerste keuzes
  • Beheermethode; eerste keuzes  

  Module 3 (1 dag)
  BEPLANTINGSVOORSTEL - Hoofdthema: plantkeuze & standplaats 
   

  • Standplaats
  • Groeiwijze 
  • Fenologie/seizoenen 
  • Groeisnelheid 
  • Regeneratievermogen 
  • Klimaat-adaptief en -mitigerend vermogen 
  • Ecosysteemdiensten & functies  
  • Esthetische kwaliteiten 
  • Belevingskenmerken 
  • Vatbaarheid voor ziekten en plagen 

  Module 4 (1 dag + 1/2de dag optioneel) 
  BEPLANTINGSPLAN EN ALTERNATIEVEN - Hoofthema: plantafstand & schema 

  Dag 1 

  • Plantenlijst (bestek & meetstaat) 
  • Plantverbanden, zaaien (matenplan) 
  • Planttechniek, zaaien 
  • Beplantingsplan (of alternatief) versus beheerplan 

  Dag 2 (optioneel, gratis, halve dag) 

  • Introductie tot Vectorworks en beplantingssoftware 

  Locatie

  Campus Jette

  Laarbeeklaan 121
  1090 Jette

  Kosten

  • Een module van 1 lesdag kost 250 euro. Voor een module van 2 lesdagen betaal je 500 euro. 
    
  • Bij inschrijving op de hele cyclus van 4 modules (6 lesdagen) betaal je 1.250 euro in plaats van 1.500 euro.  
    
  • De opleiding komt in aanmerking voor subsidie via de KMO-portefeuille en opleidingscheques van het Brussels      Hoofdstedelijk Gewest. Wie het volledige programma (6 lesdagen/42 lesuren) komt ook in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof.  
    
  • Het inschrijvingsgeld is inclusief (digitaal) cursusmateriaal, toegang tot de online leeromgeving Canvas van de Erasmushogeschool Brussel en tot ontwerpsoftware voor studenten. Het lesmateriaal omvat een uitgebreide leeslijst voor verdere verdieping en zelfstudie. 

  Alle prijzen zijn exclusief btw.  

  Voorkennis

  Je hebt kennis van ontwerpen en van planten en groenvormen op het niveau van de professionele bachelor Landschaps- en tuinarchitectuur of je hebt een gelijkwaardig niveau bereikt door ervaring.  
  Wie niet over voldoende kennis of vaardigheden beschikt, kan eerst een of meerdere vakken uit de professionele bacheloropleiding Landschaps- en tuinarchitectuur volgen. Het Kenniscentrum tuin+ van de opleiding kan je hierbij adviseren. 

  Inschrijven

  Inschrijven kan je hier.  Na inschrijving ontvang je een factuur. 

  Interesse?

  Heb je interesse in deze opleiding maar passen de huidige data en locaties niet? Schrijf je dan in op onze mailinglist door een berichtje te sturen naar tuin.plus@ehb.be. We houden je dan op de hoogte van nieuwe data en locaties. 

  Deel dit