duurzaam ontwerpen
Bij- en nascholing

Duurza­am ontwer­pen met planten en groen­vor­men 22 – 23

academiejaar 2022-2023

Voor wie

Wil je je verdiepen in het natuurlijk, beheergericht ontwerp van tuinen, parken en andere publieke ruimten? Dan is deze bijscholing voor jou. Je leert een methodiek en principes voor een duurzaam beplantingsontwerp toepassen. Na de opleiding kun je ontwerpen met planten en groenvormen vanuit inzicht in de lokale omgeving, het klimaat en de klimaatverandering, de biodiversiteit, netwerken en kringlopen, de menselijke schaal en beleving. Ook beheers je het om een groen- of beplantingsplan op te stellen, te lezen, en te beoordelen op zijn ecologische waarde en waar nodig bijsturen. We denken dan aan tuin- en landschapsarchitecten, tuinontwerpers, groenambtenaren, groenmanagers, architecten, stedenbouwkundigen, bio-ingenieurs, tuinaannemers,… met kennis van ontwerpen en planten.

Voor wie

Wil je je verdiepen in het natuurlijk, beheergericht ontwerp van tuinen, parken en andere publieke ruimten? Dan is deze bijscholing voor jou. Je leert een methodiek en principes voor een duurzaam beplantingsontwerp toepassen. Na de opleiding kun je ontwerpen met planten en groenvormen vanuit inzicht in de lokale omgeving, het klimaat en de klimaatverandering, de biodiversiteit, netwerken en kringlopen, de menselijke schaal en beleving. Ook beheers je het om een groen- of beplantingsplan op te stellen, te lezen, en te beoordelen op zijn ecologische waarde en waar nodig bijsturen. We denken dan aan tuin- en landschapsarchitecten, tuinontwerpers, groenambtenaren, groenmanagers, architecten, stedenbouwkundigen, bio-ingenieurs, tuinaannemers,… met kennis van ontwerpen en planten.

 

Programma

De opleiding gaat door op volgende data:

o    Donderdag 16/3/23 
o    Dinsdag 21/3/23 
o    Donderdag 23/3/23 
o    Dinsdag 28/3/23 
o    Donderdag 30/3/23 
o    Donderdag 20/4/23 (excursie) 

Elke lesdag loopt van 10 tot 17 uur. De excursie loopt van 9 tot 18 uur.

Brochure Duurzaam ontwerpen 2023.

Dit leer je:

Een groenstudie uitvoeren
Hoe analyseer je bestaande beplantingen en vegetaties met aandacht voor groeiproces, dynamiek en biodiversiteit? We bekijken bestaande begroeiingen zowel door een ecologische bril als door een ontwerpbril.

Een groenplan opstellen
Hoe ontwikkel je een visie en concept? We laten zien hoe je met ecosysteemdiensten aan de slag gaat en hoe je beheergericht werkt. Je maakt kennis met boeiende praktijkcases waaruit een duidelijke visie op ontwerpen met planten en groenvormen spreekt.

Een beplantingsvoorstel maken
We bespreken verschillende manieren om tot een duurzaam beplantingsvoorstel te komen met de juiste plantenkeuze en -samenstelling. We gaan dieper in op het creëren van biodiversiteit en op hoe je functionele elementen natuurwaarde kunt geven.

Een beplantingsplan maken
De opleiding toont verschillende manieren om een beplantingsplan, -schema of -lijst op te maken. Er gaat ook aandacht naar plant- en zaaitechnieken.

 

Wat krijg ik?

Je ontvangt na de opleiding een attest 'Duurzaam ontwerpen met planten en groenvormen'.

Locatie

Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Wat kost het?

Het inschrijvingsgeld bedraagt 1.250 euro (6 lesdagen) inclusief cursusmateriaal.
Het cursusmateriaal wordt online beschikbaar gesteld.

Inbegrepen: syllabus, broodjeslunch, koffie, thee en water

Betalen kan ook via KMO-portefeuille deze dient eerst aangevraagd te worden en vervolgens volgt de factuur (erkenningsnummer: DV.O100153).
Indien de betaling door de werkgever dient te gebeuren, graag het facturatieadres doorgeven bij de registratie.

Inschrijven

Inschrijven kan je hier vanaf 25 juni 2022.  Kort voor aanvang zal je de factuur ontvangen per email.