jette
Bij- en nascholing

Diversattude: de zoektocht naar sociocultureel bewuste professionals in cultuur sensitieve organisaties (duo-vorming) 18-19

Je opleiding in details

Kernwoorden:

diversiteit - kunst en cultuur - professionalisering - cultureel bewustzijn - organisatiebeleid

Wat betekent het voor kinderen om zichzelf te zijn met het eigen verhaal en eigen cultuur? Krijgen alle verhalen evenveel bestaansrecht? Welke rol spelen volwassenen hierbij? En hoe faciliteert de context dit alles? Educatieve professionals worden in hun pedagogisch handelen gestuurd door hun perspectief op de wereld. We onderzoeken in hoeverre iemand zijn referentiekader verandert, verruimt, verdiept door zijn eigen cultureel verhaal te (ver)kennen en we bekijken of een tolerant en ruimdenkend wereldbeeld gevoed kan worden via verbeelding en kunst. We gaan op zoek naar welke rol de organisatie hierin speelt en hoe deze de professional kan ondersteunen in het creëren van een diversattude, een positieve kijk op diversiteit. 

Doelgroepen

  • professionals in de kinderopvang en de vrijetijdssector

Tijdstip

deel 1:
maandag 20 mei 2019
van 9u00 tot 12u00

deel 2:
woensdag 22 mei 2019
van 13u00 tot 16u00

Prijs + attest

100 euro voor deel 1 + deel 2 per deelnemer. Na overschrijving ontvang je een factuur. Meer info over de betalingsvoorwaarden vind je hier

Achteraf krijg je een attest van deelname (enkel bij aanwezigheid tijdens de lessen). 

Locatie

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Hoe je je inschrijft

Inschrijven doe je hier

Locatie

Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Nog vragen?

Voor inhoudelijke vragen:

Voor praktische vragen: 
Sofie Van Ackeleyen
Contactformulier EhB+