Tekst
Bij- en nascholing

Cultuursensitieve zorg in de praktijk

De samenleving vergrijst in snel tempo en ook de toegenomen diversiteit bij zowel ouderen als bij zorg- en hulpverleners vormt een grote uitdaging voor de ouderenzorg. Nog al te vaak horen we van zorg- en hulpverleners dat ze net de praktische tools missen om in hun dagdagelijkse werkrelatie met de ouderen en hun netwerk aan de slag te kunnen. Deze vorming, die aansluit bij het werkboek Cultuursensitieve Zorg, heeft tot doel concrete cultuursensitieve tools en tips op maat van de praktijk van de zorg- en hulpverlener aan te reiken. Anders gesteld, vragen als “hoe kan ik rekening houden met mijn eigen culturele waarden en normen”, of “hoe stel ik een vraag over zijn geloof?, of “betrek ik de oudste zoon in de zorg?”, of “hoe houd ik rekening met voedingsgewoonten?” krijgen een concreet antwoord tijdens deze vorming. Deze tips en tools hebben tot doel de zorg- en hulpverleners te versterken in hun professionaliteit en zo te komen tot een meer cultuursensitieve zorg aan ouderen.

Doelstelling

De deelnemers leren de belangrijkste begrippen kennen uit het cultuursensitief handelen.
De vorming brengt de deelnemers bij op welke manier men kan omgaan met verschillende vraagstukken rond diversiteit in zorg en welzijn.
De deelnemers leren ook zelf kritisch en creatief nadenken over hoe men een antwoord biedt op verschillende praktijksituaties.

Attest

Na het beëindigen van deze opleiding ontvang je een attest van deelname.

Programma

Datum van de opleiding is nog te bepalen.

Kosten

Dagopleiding: €50 inclusief aankoop Werkboek Cultuursensitieve zorg / €40 zonder aankoop van het werkboek

Avondopleiding: €45 inclusief aankoop Werkboek Cultuursensitieve zorg / €35 zonder aankoop van het werkboek

Lees hier de betalingsvoorwaarden.

Locatie

Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Inschrijven

Inschrijven kan hier. Na inschrijving ontvang je een factuur.