EhB
Bij- en nascholing

Creatief aan de slag met genderstereotypen in de klas 18-19

De afgelopen jaren kwam genderondergelijkheid frequent aan bod in de media. Eén op twee leerkrachten in Vlaanderen geeft toe dat meisjes anders worden behandeld dan jongens. Hoe komt dat? Speelgoed, kledij, boeken, films en vele andere factoren in de leefwereld van het kind maken een duidelijk onderscheid. Maar hoe gaan we hiermee om als leerkracht? Hoe zorgen we ervoor dat meisjes, jongens én transgender kinderen een plek vinden in de klas waar ze even niet moeten beantwoorden aan deze verwachtingen?

Deze nascholing combineert theorie, groepsgesprek en praktijk. Er zal worden verduidelijkt wat gender precies betekent en hoe dit een impact heeft op de ontwikkeling van het kind. Er zal worden ingegaan op de eigen ervaring in de klas en studies omtrent de genderproblematiek. Via knutselactiviteiten, ervaringsgerichte spelletjes en (voor)leesboeken zullen manieren worden aangereikt om gender bespreekbaar te maken in de klas.

Doelgroepen

  • leraren lager onderwijs
  • leraren in spe (lager onderwijs)
  • directies
  • lerarenopleiders
  • pedagogisch adviseurs/begeleiders

Tijdstip

woensdag 21 november 2018
van 9u00 tot 12u00

Prijs + attest 

50 euro per deelnemer. Na inschrijving ontvang je een factuur. De betaling bevestigt de inschrijving. Meer info over betalingsvoorwaarden vind je hier

Achteraf krijg je een attest van deelname (enkel bij aanwezigheid). 

Locatie

Campus Jette
Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Hoe je je inschrijft

Inschrijven doe je hier

Locatie

Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Inschrijven

Inschrijven doe je hier.

Nog vragen?

Voor inhoudelijke vragen:
Christin Ho

Voor praktische vragen:
Sofie Van Ackeleyen

Contactformulier EhB+