continuing education
Bij- en nascholing

Co-teaching: 1 + 1 > 2 ! 20-21

Je opleiding in details

Co-teaching is een concept dat veel ladingen kan dekken, maar het is steeds een krachtig pedagogisch hulpmiddel.  In deze navorming gaan we na wat co-teaching kan betekenen voor jouw school. Dit doen we door samen een antwoord te zoeken op de volgende vragen: Welke stappen moet je zetten om tot echte co-teaching te komen? Wat zijn essentiële bouwstenen? Wat is de meerwaarde en welke valkuilen zijn er bij de opstart van co-teaching? Hoe kan je co-teaching inzetten om tegemoet te komen aan de diverse onderwijsbehoeften van leerlingen? Hoe zorgt dit pedagogisch concept voor het delen van expertise en draagkracht binnen een team?

Deze vorming is vooral geschikt voor wie wil starten met co-teaching.

Doelgroepen

  • Leraren (Lager onderwijs)
  • Leraren in spe (studenten) (Lager onderwijs)
  • Directies (Basisschool)
  • Mentoren (van 3dejaarsstudenten)

Tijdstip

februari 2021

Prijs + attest 

60 euro per deelnemer. Na inschrijving ontvang je een factuur. Meer info over betalingsvoorwaarden vind je hier

Achteraf krijg je een attest van deelname (enkel bij aanwezigheid). 

Locatie

Campus Kanal
Slotstraat 28
1000 Brussel

Hoe je je inschrijft

Inschrijven kan je hier vanaf 27.06.2020. 

Locatie

Campus Kanal

Slotstraat 28
1000 Brussel

Nog vragen?

Voor inhoudelijke vragen:
Judith Langenaeken - Docent

Voor praktische vragen:
Lina Kestemont

Contactformulier EhB+

Deel dit