Masterclass Circulaire Economie
Bij- en nascholing

Masterclass Circulaire Economie 21-22

 • Ben je al aan het werk of sta je op het punt om de eerste stap in je carrière te zetten?
 • Heb je een rol in productontwikkeling, productie, marketing of verkoop en ben je geïnteresseerd in duurzaam produceren en consumeren en wil je dat ook in je werk concreet kunnen vormgeven?
 • Wil je je job en organisatie een duurzame richting geven?
 • Droom jij van een circulair project in de organisatie of de sector waarin je werkt?
 • Of wil je zelf een duurzaam product in de markt neerzetten?
 • Wil je consumentengedrag helpen verduurzamen?

Dan is dit een Masterclass voor jou! We helpen je vooruit om een rol te spelen in een meer circulaire keten van productie en consumptie, waarin zowel bedrijven, organisaties, overheden als particuliere consumenten betrokken zijn.

Tal van elementen zijn daarbij belangrijk

 • de juiste en ethische keuzes maken om grondstoffen te gebruiken, de producten en diensten te ontwerpen die leiden tot beter hergebruik en/of recyclage
 • de consumenten inzicht geven in hun keuze voor een circulair product of dienst
 • het ondersteunen van processen en bedrijfsketens die zo een gesloten cirkel gaan vormen.

Vanuit diverse achtergronden en functies kan je hierin een rol spelen. Ben je eerder technisch of productiegericht, heb je een wetenschappelijke of onderzoeksgerichte job of werk je als sales-, marketing- of communicatiespecialist: je krijgt op elk niveau een reeks referentieconcepten mee en doet veel inspiratie op met praktijkrealisaties.

Zo word je een circulaire economie ambassadeur en kan je projecten opzetten en managen om circulaire producten en diensten te ontwikkelen en te vermarkten.

Doelstelling
Na deze masterclass kan je:

 1. De beleidsinitiatieven voor de circulaire economie (CE) benoemen
 2. De principes van Ecodesign toepassen
 3. Ketensamenwerking realiseren
 4. De CE business model ontwikkelen
 5. Inzichten hebben in consumptiegedrag en marktvraag van CE producten en diensten
 6. De maatschappelijke impact van een circulaire economie initiatief evalueren
 7. Een bedrijf of organisatie versterken met multidisciplinaire inzichten

Vereiste voorkennis

Master of Professionele bachelor in Sociaal-maatschappelijke, Economische, Technische of Wetenschappelijke richting.

Tijdstip

De opleiding start vanaf 1 februari 2022.

Prijs + attest

1 pakket van 5 modules €1650; 1 pakket van 3 modules voor €950; 1 module apart voor €350

Na inschrijving ontvang je een factuur.  Meer info over betalingsvoorwaarden vind je hier.

Attest van deelname na elke module. 

Deze modules komen in aanmerking voor deelattesten van het postgraduaat Circulaire Economie (in ontwikkeling)

Hoe je je inschrijft

Inschrijven kan je hier vanaf 26 juni 2021.

Programma

Vanaf 01/02/2022, 15 vrijdagnamiddagen ( 3 of 4u les), 

52 contacturen (voor 5 modules)
 

 • Intro over het opleidingsprogramma (2h) op 04/02
 • Module Ecodesign (8h) - 4-4h Prof. Karine Van Doorsselaer op 11/02 en 18/02/22
 • Module CE Ketenvorming (12h) – 4-4-4h Thomas Vandenhaute op 25/02, 4/03 en 18/03/22
 • Module Beleid Circulaire Economie (10h) – 4-3-3h Tycho Van Hauwaert op 25/03, 1/04 en 22/04/2022
 • Module Circulaire businessmodellen en consumptiegedrag (10h) – 4-3-3h  Marc Van Dyck op 29/04, 6/05 en 13/05
 • Module Maatschappelijke impact van Circulaire Economie (10h) – 4-3-3h Kaat Peeters op 20/05, 27/05 en 3/06/22

Bio Marc Van Dyck- Erasmushogeschool Brussel

Marc heeft een opleidingsachtergrond als econoom (Handelsingenieur, UA, 1987) en wetenschapper (Licentiaat Biologie, UA, 1992; Bijzondere licentie in de Menselijke Ecologie, VUB, 1994). Zijn ruim 27 jaar professionele ervaring in de private sector als milieu- en duurzaamheidsadviseur voor bedrijven en overheden, bedrijfsmanager en adviseur in business strategie en organisatieverandering in diverse bedrijfssectoren gebruikt hij momenteel als praktijkinbreng aan de Erasmushogeschool en AP Hogeschool Antwerpen, waar hij o.a. strategisch management en marketingvakken doceert. Hij coördineert de Masterclass Circulaire Economie.
 

Bio Thomas Vandenhaute – SIRRIS

Sinds 10 jaar begeleidt Thomas maakbedrijven bij hun innovatie op vlak van circulaire economie en duurzaam materialen beheer. Thomas leidt zowel bedrijfsindividuele als collectieve projecten. Hierbij start hij vanuit een levenscyclusperspectief en de onderlinge afhankelijkheden van de organisatie in de waardeketen en met de stakeholders. Het opzetten van multidisciplinaire samenwerking binnen bedrijfsafdelingen, tussen verschillende bedrijven en andere stakeholders (o.a. kenniscentra) is hierbij cruciaal om kennis op te bouwen en te vertalen in innovatie (technologisch, ketensamenwerking en verdienmodel).
 

Bio Prof. Dr. Karine Van Doorsselaer - UA

Karine Van Doorsselaer studeerde af als industrieel ingenieur chemie met specialisatie kunststoffen (1986, Gent) en behaalde het diploma 'Bijzondere licentie in de menselijke ecologie' aan de VUB (1990). In 1999 promoveerde ze als doctor in de menselijke ecologie (VUB).
Na 4 jaar werkervaring bij Exxon Chemical stapte ze in 1990 over naar het onderwijs. Sinds 1995 doceert ze het vak Ecodesign binnen de opleiding Productontwikkeling van de Universiteit Antwerpen. 
 

Bio Kaat Peeters - HOGent

Kaat Peeters heeft een track record als onderneemster, ambtenaar en als coördinator van enkele vzw’s. In 2013 stond Kaat mee aan de wieg van vzw Sociale InnovatieFabriek, waar ze gedurende 6 jaar als directeur inzette op het versterken van sociale innovaties en sociaal ondernemerschap.  De opgedane praktijkkennis geeft Kaat met passie door aan de jonge generatie: als lector aan de Erasmushogeschool geeft ze de vakken maatschappelijke innovaties en change management. Sinds eind 2020 wijdt Kaat zich actief aan onderzoek rond duurzame organisaties vanuit het Research Centre for Sustainable Organizations. Binnen dit research centre wordt extra focus gelegd op sociaal-circulair ondernemerschap.
Kaat is co-auteur van ‘Zaken die je Raken’ (2018) en ‘Leaving a Legacy’ (2020).
 

Bio Tycho Van Hauwaert – Bond Beter Leefmilieu

Tycho Van Hauwaert studeerde af als geoloog (UGent) en verdiepte zich nadien in de afvalwetgeving en circulair gebruik van materialen bij Leefmilieu Brussel. Vervolgens legde hij zich toe op het klimaatbeleid bij de Provincie Oost-Vlaanderen. Sinds 2021 is hij aan de slag bij Bond Beter Leefmilieu als beleidsmedewerker circulaire economie. Hij volgt er het Vlaamse, Federale en Europese beleid rond circulaire economie op de voet. Samen met verschillende organisaties, producten en beleidsmakers zoekt hij naar oplossingen om grondstoffen langer in de keten te houden. Doel: een circulaire, lokale maakindustrie met duurzame jobs.
 

Locatie

Campus Kanal

Slotstraat 28
1000 Brussel

of

Campus Bloemenhof

Zespenningenstraat 70
1000 Brussel

Nog vragen?

Contactpersoon: Marc Van Dyck

Deel dit