continuing education
Bij- en nascholing

Attest rooms-katholieke godsdienst 20-21

Attest

Creditbewijs - Attest rooms-katholieke godsdienst voor het kleuteronderwijs of voor het lager onderwijs

Vakken

Start van de opleiding: februari 2021.  Deze navorming sluit aan bij het reguliere traject.

De opleiding bestaat uit 3 modules (24 lesuren per module):

Module 1: levenbeschouwelijke identiteit
Module 2: vakdidactiek
Module 3: interlevensbeschouwelijke dialoog

Na module 1 zal je al heel wat theologische bagage hebben om op godsdienstig vlak aan het werk te kunnen gaan. 

In module 2 geven we je een volledige gereedschapskist mee door verschillende pedagogisch-didactische werkvormen te exploreren, waaronder Godly Play. Zowel het leerplan RKG als het leerplanconcept Zill worden verkend.

Module 3 zal je inzicht geven in de processen die de identiteit van een school bepalen en de manier waarop jij daarin als leerkracht een rol kan spelen, rekening houdend met de typisch Brusselse situatie. In het werk-/leerplan godsdienst gaat men uit van levensbeschouwelijke (en dus ook culturele) diversiteit als beginsituatie voor de godsdienstles.
 

Programma


1 LKO – LLO 2de semester
2 LKO – LLO 2de semester
3 LKO – LLO 1ste semester volgend academiejaar

Start- en einddata hangen samen met lessenrooster.
 

Locatie

Campus Kanal

Slotstraat 28
1000 Brussel

Kosten

Nascholing sluit aan bij regulier traject – tarieven diploma- en credit contracten:
Vaste kost: 245,20 euro
Variabele kost: 11,70 euro per SP * 9 = 105,3 euro
(wordt uitgesplitst volgens het aantal opgenomen studiepunten per semester)
Totaalkost: 350,5 euro voor het volledige traject (2 semesters)

Cursussen worden digitaal aangeboden. Enkel Averbodes kinderbijbel (17,21 euro) dient aangeschaft te worden. 

 

Doelgroep

  • Leraren kleuteronderwijs en lager onderwijs
  • Leraren in spe (studenten) kleuteronderwijs en lager onderwijs
  • Alumni (LKO-LLO)

Inschrijven

Inschrijven doe je hier

 

Nog vragen?

Voor inhoudelijke vragen:
Myriam Haelvoet - Docent

Voor praktische vragen:
Lina Kestemont

Contactformulier

Deel dit