EhB
Bij- en nascholing

Actief aan de slag met Wetenschap & Techniek 18-19

Je opleiding in details

Deze nascholing wenst enerzijds leerkrachten Techniek (uit de drie graden) aan te tonen hoe ze ook met eenvoudige en goedkope materialen hun leerplandoelen voor Techniek kunnen realiseren. Anderzijds kennen klassen een grote diversiteit. In tal van beleidsdocumenten wordt het positief inspelen op de verschillen tussen leerlingen aangeduid als een belangrijk aandachtspunt voor de leraren.

Deze nascholing bestaat daarom uit twee delen:

  • Leren werken met eenvoudige en goedkope materialen voor de invulling van lessen Techniek
  • Herhaling van de basisprincipes van binnenklasdifferentiatie en concretisering hoe een gedifferentieerde aanpak in de klaspraktijk kan vorm krijgen. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden (focus op STEM) en concreet werkmateriaal (o.a. praktijkgids en checklists).

Doelgroepen

  • leraren lager onderwijs
  • zorgleerkrachten of zorgcoördinatoren

Tijdstip

dinsdag 2 april 2019
van 9u00 tot 12u00

Prijs + attest

50 euro per deelnemer. 
Na inschrijving ontvang je een factuur. De betaling bevestigt de inschrijving. Meer info over betalingsvoorwaarden vind je hier

Achteraf krijg je een attest van aanwezigheid (enkel bij aanwezigheid tijdens de lessen). 

Locatie

Campus Jette
Laarbeeklaan 121 
1090 Jette

Hoe je je inschrijft

Inschrijven doe je hier

Locatie

Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Nog vragen?

Voor inhoudelijke informatie:
Anja Decoster - Docent

Yves Van Hoof - Docent

Voor praktische informatie:
Sofie Van Ackeleyen

Contactformulier EhB+