EhB
Bij- en nascholing

Actief aan de slag met IT in de klas: van Smartschool tot zelfverbeterende oefeningen en toetsen - LO en SO 19-20

Je opleiding in details

In deze navorming kom je alles te weten over de opties en de mogelijkheden van je eigen Smartschoolvak: vaknieuws, uploadzone, enquête, individuele leertrajecten enzovoort. Een Smartschoolvak stelt je leerlingen ook in staat om educatieve oefeningen te maken (op hun eigen tempo). We maken dan ook kennis met  “H5P”, een gratis online omgeving die je toelaat om op eenvoudige wijze digitale oefeningen te ontwikkelen die je vervolgens in je eigen Smartschoolvak kunt plaatsen.

Doelgroepen

  • Leraren 
  • Leraren in spe (studenten) 
  • Directies (onderwijsniveau aangeven indien van toepassing)
  • CLB-medewerkers
  • Lerarenopleiders
  • Mentoren (indien specifiek naar hen gericht)
  • Pedagogisch adviseurs/begeleiders
  • Pedagogisch coaches

Tijdstip

dinsdag 22 oktober 2019
9u00 tot 12u00

Prijs + attest

50 euro per deelnemer. Na inschrijving ontvang je een factuur. Meer info over betalingsvoorwaarden vind je hier

Achteraf krijg je een attest van aanwezigheid (enkel bij aanwezigheid tijdens de lessen). 

Locatie

Campus Jette
Laarbeeklaan 121 
1090 Jette

Hoe je je inschrijft

Inschrijven doe je hier

Locatie

Campus Kanal

Slotstraat 28121
1000 Brussel

Nog vragen?

Voor praktische informatie:
Michiel Van de Weerd

Contactformulier EhB+

Deel dit