continuing education
Bij- en nascholing

Aardrijkskunde visualiseren: Augmented Reality in de klas 20-21

Je opleiding in details

In deze nascholing leer je hoe je als leraar de lessen aardrijkskunde levendiger kan maken. Je krijgt concrete voorbeelden over hoe je bepaalde onderwerpen kunnen visualiseren en personaliseren, zodat leerlingen de leerstof sneller en beter begrijpen. Films, cartoons, strips, liedjes, afbeeldingen, verhalen, animaties, geoproeven en grafieken aan bod komen. We besteden bijzondere aandacht aan het gebruik van Augmented Reality in de aardrijkskundeles. De aangereikte voorbeelden zijn afkomstig uit de drie graden.

Doelgroepen

  • leraren 

Tijdstip

mei 2021

Prijs + attest 

60 euro per deelnemer. Na inschrijving ontvang je een factuur.  Meer info over betalingsvoorwaarden vind je hier

Achteraf krijg je een attest van deelname (enkel bij aanwezigheid). 

Locatie

Campus Kanal
Slotstraat 28
1000 Brussel

Hoe je je inschrijft

Inschrijven kan je hier vanaf 27.06.2020. 

Locatie

Campus Kanal

Slotstraat 28
1000 Brussel

Nog vragen?

Voor inhoudelijke vragen:
Anja Decoster - Docent

Voor praktische vragen:
Lina Kestemont

Contactformulier EhB+

Deel dit